Dynamiska tryckmätningar

Dynamiska tryckmätningar ställer höga krav vid mätning. Vi hjälper er med mätningar och mätsystem.

Mätning av dynamiska (tidsvarierande) tryck utförs i många olika sammanhang. Inom många områden mäts snabba tryckförändringar och stora krav ställs på snabba svarstider. Detta ställer helt andra krav på mätutrustning och installation än vid traditionella tryckmätningar.

Snabba tryckförlopp är dessutom termodynamiska förlopp och involverar ofta även temperaturförändringar.

Vi hjälper er med 
  • Analyser och optimering av mätningar och mätsystem
  • Signalanalyer av mätdata

Frystorkar

Frystorkar är ofta viktiga steg vid rening av produkter. Mycket arbete, före eller efter, kan förstöras p.g.a. ojämn torkning. Därför är kalibrering/validering av frystorken viktig. Läs mer...

Kalibrering av tryckvågar

Tryckvågar är den mest stabila och linjära utrustningen som finns för att mäta tryck. Läs mer...

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.