e-märkning av färdigförpackningar

e-märket fungerar som ett pass inom EUs gemensamma marknad och extrakontroller undviks. Överfyllning av förpackning minskas genom systematisk hantering av tillverkningsprocessen vilket leder till ekonomiska fördelar.

Allt oftare kan man se ett litet speciellt "e" intill mängdangivelsen på färdigförpackningar. Men en rad krav måste vara uppfyllda för att förpackningarna skall få bära e-märket.

En färdigförpackad vara, som exporteras från ett land till ett annat, kontrolleras vanligen av det importerande landet för att bedöma om dess krav på rätt nettomängd är uppfyllda. Sådana kontroller sker enligt importlandets egna nationella regler och kan bli både dyrbara och tidsödande.

För att inte sådana regler skall hindra den fria rörligheten av varor har EUs medlemsstater (tillsammans med de stater som har undertecknat EES-avtalet) kommit överens om gemensamma regler, som tar över de nationella.

Konsumentskydd

För att skydda konsumenternas intressen har varje land sina egna regler för hur mycket en färdigförpackning måste innehålla när det gäller vikt eller volym.

EG-direktiven

Dessa regler återfinns i EG-direktiven 76/211/EEC och 75/106/EEC. Enligt dem kan färdigförpackningar under vissa förutsättningar få märkas med ett speciellt e-märke, vilket underlättar färdigförpackningarnas s.k. "fria rörlighet" inom hela den gemensamma marknaden. Den föreskrift (STAFS 2017:1 om färdigförpackade varor) som i Sverige implementerar EG-direktiven kan beställas från den föreskrivande myndigheten.

Krav vid e-märkning

I Sverige är kraven på rätt nettomängd desamma för konsumentförpackningar utan e-märke som för förpackningar med, men om märket används måste det finnas garantier för att "passet" är giltigt.

De krav som måste uppfyllas för att en färdigförpackning skall få e-märkas kan delas in i tre grupper:

  • Krav på förpackaren
  • Krav på förpackningen
  • Krav på kontrollbesök
e-märket

Om e-märket finns med på förpackningen måste det vara minst 3 mm högt och utformat på ett alldeles speciellt sätt. Använd länken i marginalen till höger för en större bild med relativa mått angivna.

 

Vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera och verifieria dina vikter. Läs mer...

Mättekniska tjänster

Vi erbjuder tjänster inom mättekniska frågor. Vi har lång erfarenhet inom mätteknik. Rätt mätteknik hjälper er att utveckla produkter och att förbättra processer. Läs mer...

Vägning och densitet

Vi kalibrerar dina vikter och vågar men även densitet och densitetsmätare. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.