Jordbävning, vibration och stöt

Verifiering av jordbävnings-säkerhet är ett väl utvecklat område inom RISE där vi besitter en stor och bred kompetens. Mycket av provningen är till hjälp för bl a exportindustrin och svenska kärnkraftverk. Typiska provföremål är elektriska komponenter, elektronikskåp med styr- och mätutrustning samt telefoniutrustning. Vi har utfört jordbävningsprovning enligt de flesta internationella standarder.

Provningen utförs på ett två-axligt vibrationsbord som klarar excitera stora och tunga provföremål. Bordet klarar samtidig rörelse i vertikal- och horisontalled samt rotation upp till en frekvens runt 80 Hz oberoende av varandra. För större och provföremål högre än tre meter används ett enaxligt skakbord som klarar excitera provföremål på 3x3x6 m upp till en frekvens runt 50 Hz i horisontalled.

 Vibrationsprovning

Våra servohydrauliska vibrationsbord kan även användas för att simulera vibrationer i farkoster. Vi utför vibrationsprovning av såväl transporterat gods som utrustning som är fastmonterad i farkoster. Vår utrustning är lämplig för provning av stora tunga föremål vid låga och måttliga frekvenser. Provning av mindre och lättare föremål vid höga frekvenser görs lämpligen på vår elektromagnetiska vibrator.


Stötprovning

Stötprovning kan utföras på vårt två-axliga vibrationsbord. Vi kan åstadkomma halvsinusformade stötpulser med varaktighet längre än 20 ms och accelerationsnivåer upp till ca 5g. 
För stötar med kortare varaktighet är i de flesta fall SPs elektromagnetiska vibrator den lämpligaste provningsutrustningen. 


För stötpulser med extremt lång varaktighet kan vår krocksläde användas. Vi kan åstadkomma horisontella stötpulser med varaktigheter av storleksordningen 50 ms och nivåer upp till 25-50 g.

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.