Klimat och miljöpåverkan

Vårt klimat håller på att förändras till följd av människans utsläpp av växthusgaser. Vi på SP prioriterar klimatfrågan och bidrar med tekniken bakom lösningarna till ett bättre klimat med lägre miljöpåverkan. Med 160 medarbetare som arbetar med energi- och miljöteknik har vi Sveriges bredaste kompetens inom klimatområdet.

Nyheter om extremt väder kommer allt tätare. Häftiga regn och översvämningar i Sverige, värmeböljor och torka i Europa, torka och bränder i Australien. Många är överens om att detta beror på människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Klimatproblematiken är omfattande och förutsätter bland annat ny forskning och teknikutveckling om effektivare energi-och resursanvändning samt implementering av ny kunskap och processer. Vi på SP kan möta klimatfrågans komplexitet med vår tvärtekniska kompetens.

Vi vidtar åtgärder som ger positiva effekter

I nära forskningssamarbete med högskolor och industrin möter vi de behov företag och samhälle efterfrågar på en nationell och internationell arena. Vår verksamhet sträcker sig från forskning och utveckling av kunskap om exempelvis energieffektivisering till de små stegen i omvandlingen till ett bättre och mer klimatvänligt samhälle.

Verifiering av koldioxidutsläpp

Som ackrediterad kontrollör kan vi på RISE hjälpa dig att granska och verifiera era koldioxidutsläpp.Läs mer...

Lågenergihus

Låg energianvändning och en god innemiljö kan åstadkommas både vid ny- och ombyggnad. För att nå ett gott resultat är det viktigt med kvalitetssäkring under hela byggprocessen. RISE kan vara din resurs vid byggande av lågenergihus.Läs mer...

Nätverket Mat och miljö

Vi driver ett nätverk för att livsmedelsproducenter ska få ökad kunskap och förståelse för produkternas klimatpåverkan och stärka sina positioner på marknaden. Ett oslagbart sätt att bygga kunskap, få kontakter och sätta fart på miljöarbetet!Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

John Rune Nielsen

Tel: 010-516 55 39

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.