Certifiering av Energikartläggning inom ramen för ledningssystem

RISE Certifiering kan hjälpa er att uppfylla kraven på energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 inom ramen för ett ISO 14001/ISO 50001 system.
Hur uppfylls kraven?

Lagen om Energikartläggning (EKL) i stora företag kommer från EU´s energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU). EU har satt som mål att minska energiförbrukningen med 20% till 2020 och detta arbete är en del i att uppfylla dessa krav.

För de företag som planerar att utföra kartläggningen inom ramen för sitt miljöledningssystem kan RISE Certifiering hjälpa till med detta genom en utökning av befintlig certifiering. Att företaget uppfyller lagkraven kommer då att framgå i certifikatet.

Företagen ska genomföra kartläggningen under 2016 och början av 2017 för att sedan rapportera in en sammanställning av resultatet till Energimyndigheten under kvartal ett 2017. för de företag som har energiledningssystem krävs inga tillägg.

Vad behöver företaget göra?

Företaget behöver kontakta RISE för att ansöka om en utökning av sin certifiering för att även omfatta kraven enligt EKL. Sedan behöver företaget kvalificera en person eller en grupp enligt kraven i STEMFS 2014:2. Därefter genomför företaget kartläggningen enligt lämplig standard tex. ISO 50002 eller EN 16247.

Hur går certifieringen till?

Med hjälp av underlag från kunden tar RISE Certifiering fram en lämplig tidsomfattning för granskning av kartläggningen. Granskningen sker dels på plats hos kunden och dels som en dokumentgranskning. Processen liknar på flera sätt en vanlig miljöcertifiering.

Läs gärna mer på Energimyndighetens hemsida

Relaterad information

Se även

Energimyndighetens hemsidaDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Produktansvarig
Göran Liljenström

Tel: 010-516 60 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.