Kalibrering - Elektricitet

Kalibrering av spänning, ström, resistans, kapacitans och induktans samt elektrisk effekt och energi.

Strategisk kalibrering

Samordna alla dina kalibreringa till en enda leverantör. Detta bidrar till en överblick av de egna kalibreringsbehoven, kortare ledtider och lägre kostnader. Läs mer...

Kalibrering av elmätare

En elmätare eller energimätare mäter den elektriska energin och finns både som en- och flerfasiga. Kalibreringen säkerställer att instrumentets felvisning håller sig inom önskade ramar.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.