Provning och certifiering av elmätare

Vi erbjuder provning och certifiering av elmätare enligt såväl svenska som europeiska och internationella standarder.

Från och med 30 oktober 2006 gäller nya gemensamma regler för hela Europa, för kontroll och godkännande av nya elmätartyper enligt mätinstrumentdirektivet (MID). RISE är anmält organ för MID och kan därmed utfärda godkännanden för hela EU. All denna provning är ackrediterad av SWEDAC, det officiella ackrediteringsorganet i Sverige.

MID gäller i hela EU

Ett godkännande enligt MID gäller automatiskt i hela EU. Även för elmätare som inte är reglerade av MID kan tillverkare av elmätare dra stor nytta av ett certifikat från ett välrenommerat tredjepartslaboratorium som RISE. Varje provningsresultat sammanställs i en rapport och eller ett certifikat. Dessa dokument minimerar frågor och invändningar vid lansering av nya elmätare på marknaden.

Ackrediterad provning

Vi utför provning enligt hela eller delar av standarderna, inklusive mekaniska test, EMC- och elsäkerhetsutvärdering. Varje provning blir väl dokumenterad i en rapport i enlighet med ackrediteringsföreskrifterna.

Vi utför ackrediterad provning enligt följande standarder
  • Svenska och europeiska standarder för MID: SS EN 50470-1, SS EN 50470-3
  • Svenska och europeiska standarder utanför MID: SS EN 62052-11
    SS EN 62053-21/22/23, SS EN 62052-21, SS EN 62054-21
  • Internationella standarder: IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23,
    IEC 62052-21, IEC 62054-21 
RISE utför även viss provning och certifiering för krav utöver ovanstående standarder
  • SP-metod 1618, för prov med 12kV stötspänning.
  • SP-metod 2081, för prov av programvarustyrda funktioner.
  • Svensk Energis baskrav 2005-11-14, för prov med förhöjd magnetisk påverkan.
ELSA - Kontrollsystem för elmätare

För att kunna bedöma livslängden för elmätare samarbetar Svensk Energi AB och RISE via ett kontrollsystem för elmätare, benämnt ELSA (Elmätare Livslängd Statistisk Analys).

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Kalibrering av elmätare

En elmätare eller energimätare mäter den elektriska energin och finns både som en- och flerfasiga. Kalibreringen säkerställer att instrumentets felvisning håller sig inom önskade ramar.Läs mer...

ELSA - Kontrollsystem för elmätare

Kontrollsystemet för elmätare (ELSA), dvs stickprovsundersökningar, inrapporteringen av felaktiga elmätare m m, sköts på uppdrag av Energiföretagen.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.