Kalibrering av antenner

Bikonisk antennKalibrering är ett viktigt redskap för att säkra kvalitén och bestämma osäkerhet på slutmätningarna. Genom löpande kalibreringar av antennerna läggs grunden till det.
Vi kalibrerar flera antenntyper

Vi erbjuder kalibrering av ett flertal antenntyper som monopol-, dipol-, bikon-, logperiodiska-, spiral-, horn- och hybridantenner.

Antenner som används vid ackrediterad provning vid certifiering CE- och E-märkning måste vara kalibrerade med spårbarhet till en nationell normal. RISE är riksmätplats för antennvinst (gain) och antennfaktorer (AF).

Kalibreringsmetoder

Vi tar fram antennvinst och antennfaktor för fri rymd i intervallet 30 MHz till 18 GHz.
I intervallet 30 MHz - 1 GHz kalibreras antennen med 3-antennmetoden enligt ANSI C63.5 på vår utomhus-mätsträcka ”Maxwell”. Jordplanet är 26x31 meter och har ett ytskikt av rostfritt nät med sju mm stora öglor.

 

Maxwell

 

I intervallet 0,3 till 18 GHz kalibrerar vi antennvinst och antennfaktor i vår ekofria kammare ”Hertz”. Där är alla ytor försedda med högprestanda-absorbenter. Det gör att Hertz tillåter en separation mellan normal och antenn på tre meter. Vi kalibrerar enligt en gain-transfermetod med standard-gain horn som referens.

Ekofri kammare Hertz - kalibrering av antennvinst och antennfaktor

 

Olika typer av antennmätningar

Vi utför fler olika slags antennmätningar som:

  • Enmeters antennvinst enligt ARP958
  • Reflektionsmätning
  • Strålningsdiagram
  • Antennimpedans
  • Antenneffektivitet
  • Polarisation 
  • Diversitet

Har du frågor eller vill boka kalibrering? Hör av dig så hjälper vi dig.

 

3-patch antenn

strålningsdiagram

Forskning inom kommunikationsteknik och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

RISE bedriver avancerad forskning och utveckling inom kommunikationsteknik. Forskningen bedrivs mot bakgrunden av vår kompetens inom beräkningsmetodik och mätteknik. Läs mer...

Utveckling av avancerade antenner

RIES utvecklar avancerade antenner och antennsystem för komplexa miljöer.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.