Elektromekaniska produkter

Elektromekaniska produkter använder energi från elektricitet, mekaniska eller integrerade fysiska konstruktioner för att fungera. Produkterna används inom många olika vårdområden, från tandläkarmottagningar till intensivvårdsavdelningar.

Exempel på elektromagnetiska produkter är:

 • dialyssystem
 • lasrar
 • infusionspumpar
 • elektrokardiografer (EKG)
 • specialsängar
 • defibrillatorer
 • elektroencefalografer (EEG)
 • endoskop
 • operations- och undersökningsbord
 • operations- och undersökningslampor
 • sugutrustningar.


SP erbjuder bland annat följande tjänster inom elektromagnetiska produkter:

 • testning av produkters elektromagnetiska kompatibilitet (EMC)
 • utveckling av mikrovågstekniker för exempelvis tining av blod
 • bestämning av ljud från produkter
 • biokompatibilitetsutvärdering
 • regulatorisk rådgivning
 • mekaniska tester
 • livslängdsanalys.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Emma Pedersen

Tel: 010-516 54 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.