EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-området handlar om störningar från elektriska apparater. RISE har en omfattande kompetens inom provning och forskning inom EMC. Vi har också en unik uppsättning av kvalificerad utrustning för provning av ett brett produktområde.
EMC-områden på RISE

Några produktområden där vi har många kunder inom EMC är fordon och fordonskomponenter, IT, radio och kommunikation, industri- och militärutrustning.

RISE kan även utföra mätningar av radioparametrar som krävs för att radioutrustning skall få säljas på marknaden. Bland annat kan vi som enda svenska laboratorium certifiera radioutrustning för USA-marknaden.

Myndighetsgodkännanden

All normal provning är ackrediterad och vi kan utfärda godkännanden och underlag till myndighetsgodkännande.

RISE är:

  • Notified body för EMC-direktivet
  • Notified body för radiodirektivet
  • Telecommunications Certification Body för radio och EMC hos FCC i USA
  • Teknisk tjänst åt Vägverket för godkännande av fordon och fordonskomponenter

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och radiokrav för USA-marknaden

RISE är, som enda i Sverige, utsedd av FCC till TCB (Telecommunication Certification Body). Det innebär att vi kan utföra den certifiering som FCC kräver för radiosändare och utfärda godkännande för den amerikanska marknaden.Läs mer...
Tesla

EMC - Industriprodukter

För industriprodukter är vår fokus prov där det krävs särskilda resurser, unik kompetens och ackrediterad provning. Läs mer...

EMC - Fordon

EMC provning av fordon, skogsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner och militärfordon. Läs mer...

EMC - Marin

RISE har tagit fram paketlösningar för provningar som ger möjlighet att få produkter godkända för användning både på land och till sjöss.Läs mer...

Provning av radiokommunikationsutrustning

RISE kan erbjuda ackrediterad radioprovning enligt de vanligast förekommande europeiska standarderna för både analoga och digitala radioutrustningar. Läs mer...
Bikonisk antenn

Kalibrering av antenner

Kalibrering är ett viktigt redskap för att säkra kvalitén och bestämma osäkerhet på slutmätningarna. Genom löpande kalibreringar av antennerna läggs grunden till det.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.