Robust elektronik - miljötålighet

Test för robust elektronikRISE kan erbjuda komplett provning av miljötålighet hos elektronikprodukter. Vi arbetar huvudsakligen med specifikation, provning och utvärdering med avseende på miljötålighet av system, utrustningar, apparater och komponenter. Detta kan ske i alla produktutvecklingsfaser: specifikation, konstruktion, konstruktionsverifiering, prototyp, produktion, typprovning, felanalys etc.

Området miljötålighet täcker många branscher och produkter samt är i någon tappning närvarande genom hela utvecklingsprocessen. Detta gör att utveckling och utvärdering inom området kan förekomma i ett oändligt antal skepnader.

Det finns sällan en entydig standard för en produkt där krav och test utan vidare kan specificeras. Många olika tekniska egenskaper skall beaktas för att anpassa och testa produkten för en viss miljö. Miljön låter sig inte heller beskrivas och definieras på ett entydigt sätt. Produktens driftprofil påverkar genom dess definition av användning, livslängd etc.

RISE erbjuder helhetslösningar

RISE kan med sin stora bredd erbjuda helhetslösningar med stöd under samtliga faser under produktutvecklingsprocessen och inom alla teknikområden. Verksamheten omfattar provning och utvärdering baserad på hög kompetens och långvarig erfarenhet.

Omfattande maskinpark

RISE har en omfattande maskinpark samt är inom elektronikområdet ackrediterade för ett stort antal miljötålighetsprovningsstandarder inom IEC 60068-serien samt utför provningar enligt bla DNV, Lloyds och ETSI.

Korrosionsprovning

SP utvärderar produkters förmåga att motstå korrosion enligt de flesta standardmetoder. Läs mer...

IP-klassning

För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är en god kapsling av yttersta vikt för att nedbringa riskerna för elchock, brand och explosion.Läs mer...
vibration

Vibrations- och stötprovning

Ett vibrationsprov kan se ut på många sätt beroende på produktens applikation. Typiska former för vibrationsprovning är sinus, brus eller en kombination av dessa. Vid stötprovning används ett antal olika pulsformer där några vanliga är halvsinus, triangulär och trapezoid.Läs mer...
Klimattest

Klimattest

På dagens globala marknad för elektronikprodukter måste hårdvaran kunna klara nästan alla klimat. Test under rätt simulerade klimatförhållanden ger tillförlitlig elektronik. Genom klimattest kan produkter utvärderas och förbättras.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.