Emissionsmätningar från byggnadsprodukter och inredning

Människan tillbringar en mycket stor del av sin tid i olika inomhusmiljöer. Det är viktigt att byggnadsmaterial och andra produkter vi har inomhus inte avger farliga ämnen till luften.Med emissionsmätningar kan man testa om ett material avger, emitterar, ämnen till luften. T.ex. Byggvarubedömningen, Svanen, Breeam och Leed har krav på emissionsmätningar.

Det finns flera olika standardiserade metoder för detta som vi kan utföra:

 • EN 16516 Construction products – Assessment of release of dangerous substances -  Determination of emissions into indoor air

ISO 16000-serien, t ex:

 • ISO 16000-9 Indoor air  - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing — Emission test chamber method
 • ISO 16000-10 Indoor air  - Part 10: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing — Emission test test cell method
 • ISO 16000-3 Indoor air Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air – Active sampling method
 • EN 717-1 Wood based panels – Determination of formaldehyde release – Part 1: Formaldehyde emission by chamber method
 • ISO 12460-3 Wood based panels – Determination of formaldehyde release – Part 3: Gas analysis method
   
   

Japanese Industrial Standards och Agricultural Standards, t ex:

 • JIS A 1460 Building boards Determination of formaldehyde emission – Desiccator method
 • JIS A 1901 Determination of the emission of volatile organic compounds and aldehydes for building products – Small chamber method
 • JIS K 5601-4-1 Testing methods for paint components – Part 4: Analysis for components emitted from film – Section 1: Formaldehyde

 
Vi är godkända av California Air Resources Board (CARB) som en tredjepartscertifierare för kontroll av formaldehydemission från träbaserade skivor enligt ATCM. Emissionsmetoder:
ASTM E1333 Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber 
ASTM D6007 Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentration in Air from Wood Products Using a Small Scale Chamber.

Vi är även godkända av The Building Information Foundation RTS i Finland för att utföra emissionstester enligt M1 Emission Classification of Building Material: Protocol for Chemical and Sensory testing of Building Materials.

Vi utför F****-testning och certifiering enligt japanska BSL (Building Standard Law) av formaldehydemission från byggnadsprodukter. Vi är godkända av MLIT (Ministry of Land, Infrastucture and Transport).

Andra metoder vi utför:

VdL-RL 03 Richtlinie zur Bestimmung der Formaldehydkonzentration in wasserverdünnbaren Dispersionsfarben und verwandten Produkten - Bestimmung der freien in-can Formaldehyd-konzentration mit der Acetylaceton-Methode)

EN ISO 14184-1 Textiles – Determination of formaldehyde – Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)

Sec 01350 Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources using Environmental Chambers, version 1.1, 2010, by the California Department of Public Health

NAAF Malingskriterier, ver 3.0 2014 (Norska Astma- og Allergiforbundet)

VOC-innehåll  enligt:

ISO 11890-2 Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content – Part 2 Gas-chromatographic method

US EPA Method 24

Volvo Car Corporation Standards, t ex:

VCS 1027, 2749/STD 429-0003 - Bestämning av organiska emissioner från icke-metalliska material i fordonskupéer
VCS 1027, 2739/STD 429-0002 – Bestämning av formaldehydemission från detaljer i fordonskupéer

Kemisk analys av luftburna ämnen, gaser och emissioner

Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del av många tillverkningsprocesser. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare. Läs mer...

Byggprodukter - kemikaliekrav, miljö och hälsa

Byggprodukter skall kunna stå emot olika slags påfrestningar under lång tid. Därför innehåller byggprodukter ofta kemikalier som exempelvis förbättrar beständigheten och förmågan att motstå brand. Dylika kemikalier skall dock inte avges, varken till rumsluften eller till den yttre miljön. På avgivning och andra egenskaper som är av betydelse för hälsa, miljö och säkerhet ställs krav I harmoniserade europastandarder för byggprodukter. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Maria Rådemar

Tel: 010-516 51 65

Ulrika Johansson

Tel: 010-516 53 22

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.