Emissionskammare för provtagning av flyktiga organiska ämnen (VOC)

Provtagning av flyktiga organiska ämnen (VOC) och formaldehyd från byggnadsmaterial eller interiörer kräver en kammare som har ett lågt bakgrundsvärde. Det kräver att kammaren skall vara ren och inte innehålla detaljer som kan påverka mätningen. Kammaren ska hålla ett konstant klimat, vilket innebär att temperatur, luftfuktighet, luftomsättning och även lufthastighet över provet skall hållas konstant.
Flyttbar kammare - lätt att programmera och rengöra

SP har utvecklat en 1m³-kammare som är flyttbar och isolerad så att den kan användas i en lokal med normal rumstemperatur (18-24°C).
Kammaren är tillverkad av rostfritt stål och den inre kammaren är plankglödgad och fri från svåråtkomliga kanalsystem. Detta medför att kammaren enkelt kan rengöras efter en provning.
Temperatur, luftfuktighet och luftomsättning i kammaren, liksom provtagningsflöde och provtagningstid, kan enkelt programmeras via operatörspanelen.
Parametrarna registreras under provtagningsperioden. Data av historik kan visas på panelen eller överföras till ett lämpligt databehandlingsprogram.

Enkel installation

Installationen är enkel då kammaren endast kräver ett jordat eluttag 230VAC, 10A, torkad tryckluft fri från olja samt destillerat vatten (5 liter).

Uppfyller krav för provning enligt standarder

Eftersom SP deltar både i nationella och internationella jämförelsemätningar med andra institut och laboratorier så vet vi att kammaren uppfyller kraven för provning av VOC enligt
EN 13419-1, ISO 16000-9 eller NT Build 358 och formaldehyd enligt  EN 717-1, ISO/DIS 12460-1 eller ASTM D 6007-02.

Tekniska data
 • Yttre mått i mm: B x D x H = 1010 x 1320 x 1760
  Inre kammare i mm: B x D x H = 650 x 1020 x 1500
 • Temperatur: reglerbar* mellan 15-30°C
  Mätosäkerhet för temperatur: ± 0,5°C
 • Luftfuktighet: reglerbar* mellan 20-80 %RH
  Mätosäkerhet för luftfuktighet: ± 2 %RH
 • Luftomsättning: reglerbar 0,2-4,0 m³/h
  Mätosäkerhet för luftomsättning: ± 3 % m³/h
 • Lufthastighet i kammaren: 0,1-0,3 m/s
  Provtagningsflöde: enligt metod eller önskemål

 

* Området för temperatur och luftfuktighet i kammaren, som anges ovan, kräver en omgivningstemperatur inom intervallet 18-24°C.

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Rauno Pyykkö

Tel: 010-516 52 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.