Energidistribution

RISE har ledande tvärteknisk kompetens och experimentella förutsättningar inom flera områden, exempelvis rör, elektrisk mätteknik, fjärrvärmekomponenter, värmeväxlare och energimätare. Vår tvärtekniska verksamhet omfattar såväl FoU som teknisk utvärdering och certifiering av produkter.

Vi är verksamma inom ett flertal områden för energidistribution. Här kan nämnas fjärrvärme, fjärrkyla, eldistribution, gas, drivmedeldistribution och övrig rörbunden energidistribution.

RISE arbetar även med forskning och utvärdering kring funktion av komponenter och kablar vid brand, miljötålighet, särskilda situationer vid distribution genom tunnlar eller undermarkbyggande. Vi tillämpar mätteknik inom alla former för energidistribution, exempelvis inom högtemperatur flödesmätning för internationell kärnkraftsindustri.

Elkraftteknik

RISE har en bred verksamhet inom elkraftteknik och -distribution, exempelvis elkvalitet och verifiering av mätsystem för elektrisk energi. Under många år har vårt FoU-arbete varit inriktat mot att kunna genomföra mätningar ute i högspänningsanläggningar och inom detta område har vi idag i många avseenden världsunika resurser och kunnande.

Fjärrvärme och fjärrkyla - distribution

RISE samverkar med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme när det gäller certifiering av komponenter och kulvertar inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Komponenter och kablar vid brand

Bränder i servicetunnlar har tydligt visat exempel på vilka konsekvenser en brand kan få för energidistributionen. Branddetektion och släckning i undermarksanläggningar är ett område där SP kan bistå vid brandskyddsprojektering. Brandsäkerhet och funktion av kablar och elsystem vid brand är ett kritisk område, liksom andra sorters miljötålighet såsom korrosion och vibrationer.

Brandprovning av kablar

Brandegenskaper hos kablar är mycket viktigt ur brandskyddssynvinkel. Läs mer...

Kalibrering - Effekt och energi

Vi erbjuder kalibreringar av instrument och mätsystem för att säkerställa utrustningarnas mättekniska status. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Markus Alsbjer

Tel: 010-516 53 68

Lars Erlandson

Tel: 010-516 58 05

Björn Sundström

Tel: 010-516 50 86

Valter Tarasso

Tel: 010-516 54 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.