Certifierad Energiexpert

I princip alla landets bostäder ska energideklareras. Boverket föreskriver därför om certifiering av energi-
experter att utföra dessa uppgifter. RISE Certifiering är ackrediterade för certifiering av energiexperter.

För att kunna bli certifierad måste du ansöka till oss om detta (länk höger). Kraven utgår från Boverkets föreskrifter BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar.

 

För att bli certifierad ska följande uppfyllas:

  • Grundläggande teknisk utbildning inom området
  • 5 år erfarenhet inom bygg- eller fastighetsförvaltningsbranschen
  • 2 års erfarenhet med nära anknytning till energianvändning och inomhusmiljö
  • Lämplighet för uppgiften
  • Godkänd tentamen (se länk "Här kan du tentera")

Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@ri.se 

 

OBS Senaste Nytt 

2016-12-15/2017-04-26/2017-11-28

Boverket publicerade 2016 och 2017 föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BFS 2016:12 BEN1 BFS 2017:6 BEN 2). Ikraftträdandet skedde 2016-12-15 (BEN 1) och 2017-07-01 (BEN 2). Vi på certifieringsorganen vill påminna både blivande certifierade liksom redan certifierade energiexperter att tillämpa dessa regler. Vi önskar också att du redovisar till oss i din årliga rapportering att du tagit del av föreskrifterna. Vid grundprov inför certifiering prövar vi din kompetens på BEN 2 liksom för dig som ska skriva förnyelseprov inför omcertifiering. Du kan läsa mer om BEN 2 och beräkningsmetodiken på Boverkets hemsida.

 

2014-11-07
SP Certifiering har idag bland de första certifieringsorganen i landet erhållit utökad ackreditering för att certifiera Energiexperter i enlighet med krav i BFS 2013:17 CEX 4. Därmed är nya certifieringen öppen för sökande, liksom för de av er som önskar förnya era certifikat. Ansökan kan göras direkt online här, eller via vanlig e-post och post. Bokning av tentamenstillfällen gör du enklast via tentamen.person@ri.se  Välkomna!

 

2014-01-02
Sökfunktionen på Boverkets hemsida kommer i år att visa även personnummer på certifierade personer. Detta är en uppgradering för att bl a kunna förbättra identifikationen av certifierade energiexperter. Om det uppstår problem vid övergången till nya visningen kan traditionell sökning fortfarande ske hos oss. Se länk på höger sida.


2013-12-17

Boverket har nu beslutat om ny ändring av föreskrift för certifiering av energiexpert BFS 2013:17 CEX 4. Ett flertal paragrafer omfattas av ändring. Noterbart är att behörigheten Luftkonditionering utgår liksom att Boverket inför krav på genomförande av energideklaration som en del av kunskapsprövningen hos certifieringsorganen. En övergångstid för prövning enligt tidigare bestämmelser gäller t o m 30 juni 2014. För mer information gå till Boverkets hemsida, Lag och rätt och föreskrifter.

2013-12-02
Följande rutiner gäller från 2014-01-01: Certifierad expert som inte har behörighet till energideklarationsregistret (Gripen) kan ansöka om behörighet som personcertifierad hos Boverket. Ansökan kommer att ske via ett elektroniskt ansökningsformulär på Boverkets hemsida. Efter en automatisk kontroll av den sökandes uppgifter ges behörighet till den sökande. Ansökningsformuläret är planerat att publiceras i början av januari.

Certifierad expert på ackrediterade kontrollorgan som har behörighet till energideklarationsregistret (Gripen) kan arbeta vidare som tidigare till och med 2014-06-30 eller ansöka om behörighet som personcertifierad i Gripen.

Expert som inte är certifierad på ackrediterade kontrollorgan och som har behörighet till energideklarationsregistret (Gripen) kan arbeta vidare som tidigare till och med 2014-06-30.

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.