Energiåtervinning

Utvinning av energi som är kemiskt bunden i polymera material (plast, gummi, papper m.m.) genom förbränning, är ett viktigt återvinningsalternativ.
Energivärde

Energivärdet i de flesta polymerer är av samma storleksordning som i olja. Även om mekanisk återvinning är att föredra så finns det en gräns för hur många gånger ett material kan återvinnas eftersom varje livscykel med bearbetning och användning innebär en viss förorening och nedbrytning av materialet.

Energiåtervinning

Som ett sista steg finns det alltid energiåtervinning som en möjlighet. Förpackningar som är lämpliga för återvinning skall vara brännbara och ge ett energiöverskott. Detta kan bestämmas exempelvis i enlighet med standarden EN 13431.

.

 

Energiöverskott och tillgänglig energi vid en specificerad temperatur
och syrehalt av förbränningsgasen.


 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.