Energikartläggningar

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Alla stora företag, oavsett verksamhet, måste senast 2017 ha gjort en energikartläggning. Senast den 5 december 2015 måste alla stora företag ha rapporterat till Energimyndigheten hur man har tänkt genomföra energikartläggningen.

Om man har ett energiledningssystem eller ett miljöledningssystem (där energikartläggning ingår) kan man använda intern kompetens för att göra kartläggningen. Företag som inte har ett sådant måste anlita en certifierad energikartläggare. SP har stor erfarenhet av både och miljö- och energiledningssystem och energikartläggningar inom många olika branscher.

Det finns ännu ingen personcertifiering framtagen men Energimyndigheten tillsammans med SWEDAC håller på att ta fram en sådan. På SP kommer det att finnas personcertifierade energikartläggare så snart det finns möjlighet att bli personcertifierad. SP kommer med största sannolikhet även att personcertifiera energikartläggare från andra företag.

Energimyndighetens hemsida finns mer information om lagen och det bakomliggande EU-direktivet. Ett stort företag är ett företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Se även

Energimyndigheten - Energikartläggning i stora företagDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Energikartläggning
Pernilla Gervind

Tel: 010-516 52 34

Ledningssystem, personcertifiering
Dag Sjöholm

Tel: 010-516 57 36

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: