Certifierad Entreprenad-
besiktningsman

Entreprenadbesiktningsmannens uppgift är att undersöka om kraven enligt kontraktet för en entreprenad är uppfyllda – det vill säga kontroll av om entreprenören fullgjort sitt åtaganden mot beställaren. Besiktning sker både före som under entreprenadens färdigställande.

För att entreprenadbesiktningsmannen ska kunna styrka sin kompetens har RISE Certifiering och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund i samverkan utarbetat en kravspecifikation. Certifiering  enligt dessa krav utförs endast av RISE Certifiering.

 

Kraven för att bli certifierad omfattar följande delar

  • Godkänd ingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning, alt minst 10 år med ingenjörsarbete
  • Minst 5 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet
  • Omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman
  • Dokumenterad kunskap om entreprenadbesiktning
  • Kunskaper i bygglagstiftning och kvalitetssäkring

Certifieringen är 5-årig. Årlig rapporteringsskyldighet ingår.

 

Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via denna länk SBR 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.