Certifierad Entreprenad-
besiktningsman

Entreprenadbesiktningsmannens uppgift är att undersöka om kraven enligt kontraktet för en entreprenad är uppfyllda – det vill säga kontroll av om entreprenören fullgjort sitt åtaganden mot beställaren. Besiktning sker både före som under entreprenadens färdigställande.

För att entreprenadbesiktningsmannen ska kunna styrka sin kompetens har SP Certifiering och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund i samverkan utarbetat en kravspecifikation. Certifiering  enligt dessa krav utförs endast av SP Certifiering.

 

Kraven för att bli certifierad omfattar följande delar

  • Godkänd ingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning, alt minst 10 år med ingenjörsarbete
  • Minst 5 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet
  • Omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman
  • Dokumenterad kunskap om entreprenadbesiktning
  • Kunskaper i bygglagstiftning och kvalitetssäkring

Certifieringen är 5-årig. Årlig rapporteringsskyldighet ingår.

 

Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@sp.se 

Personcertifiering

Certifiering av personkompe- tens utförs av SP Certifiering (fd SITAC).Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: