Företagsanpassade utbildningar inom mekanisk miljö

Ett sätt att minska kostnader och tidsåtgång är att tidigt under utvecklingsarbetet diskutera med SP. SP erbjuder också utbildning kring mekanisk miljötålighet för konstruktörer. Kurser hålls ute hos företag för att introducera en grupp av ingenjörer på ett kostnadseffektivt sätt.

Våra företagsanpassade kurser skräddarsys för att möta företagens behov.

Kursavsnitt som kan ingå
  • mekaniska grundbegrepp
  • hållfasthetslära
  • standarder för mekanisk miljötålighet
  • lågfrekventa mekaniska vibrationer (seismiskt)
  • högfrekventa mekaniska vibrationer
  • laborationer i SPs laboratorium
  • fallstudier på det egna företagets produkter

Kurserna genomförs ute på företagen eller i SPs laboratorium. Lämplig tidsomfattning är 1-3 dagar, eventuellt uppdelat på två olika tillfällen. Vi föreslår en utbildning som passar dina behov!

Relaterad information

Tjänster

Miljötålighet

Forskning

Forskning inom robust elektronik

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Gunnar Kjell

Tel: 010-516 52 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.