Certifiering av ledningssystem för miljö - ISO 14001

JordklotKontinuerligt miljöarbete skapar nya möjligheter! Omvärlden förändras i allt snabbare takt, framförallt inom miljöområdet. Våra kvalificerade revisorer på RISE Certifiering kan hjälpa dig att framgångsrikt utveckla miljöarbetet för framtiden.

Att verka för ett uthålligare samhälle är för många en självklarhet. Det har också blivit allt viktigare för företag och verksamheter att kunna visa upp en tydlig miljöprofil. Med ökade krav från kunder, myndigheter, finansiärer och övriga aktörer i samhället är ett kontinuerligt och långsiktigt miljöarbete en viktig faktor för överlevnad och ökad konkurrenskraft på marknaden.

Information om uppgradering till ISO 14001:2015

Tidplanen för framtagande av ISO 14001:2015 ser nu ut enligt följande:

  • Engelsk version av ISO 14001:2015 publicerades september 2015
  • Svensk version av ISO 14001:2015 publicerades november 2015

RISE Certifiering deltog aktivt i framtagningsprocessen av nya 14001 och har därför god kunskap om den nya standarden.

Övergångsperioden från ISO 14001:2004 till ISO 14001:2015 är tre år, räknat från datum för fastställande av den nya standarden. Uppgradering av certifikat kommer primärt att ske i samband med omcertifieringsrevision.

Under övergångsperioden har RISE Certifiering att hållithåller i både grundutbildningar i ISO 14001:2015 och workshops i skillnaderna mellan nya och gamla standarden. För mer info se HÄR

RISE först ut att utfärda certifikat för miljöledningssystem

Ett certifikat stimulerar din verksamhets miljöarbete och verkar för ständiga förbättringar. Det inger förtroende, minskar dina kostnader och skapar goodwill. Som första certifieringsorgan att utfärda certifikat för miljöledningssystem i Sverige har RISE Certifiering lång erfarenhet och spetskompetens inom området.

Miljövarudeklaration - för förbättrad miljökommunikation

Det ökade intresset för produkters miljöpåverkan innebär dessutom att efterfrågan på faktabaserad miljöinformation blir allt viktigare. Vi hjälper dig att certifiera en miljövarudeklaration!

Miljöcertifieringen på RISE erbjuder tjänster inom:
  • ISO 14001 Miljöledningssystem
  • EMAS Eco-Management and Audit Scheme
  • EPD Miljövarudeklarationer

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Kontaktpersoner

Birthe Nörgaard

Tel: 010-516 56 09

Henrik Tillander

Tel: 010-516 55 61

James Pedersen

Tel: 010-516 56 34

Edin Catovic

Tel: 010-516 56 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: