Nätverket Mat och miljö

Nätverket Mat och miljö drivs för att livsmedelsproducenter ska få ökad kunskap och förståelse för produkternas miljöpåverkan och stärka sina positioner på marknaden. Deltagarna träffas regelbundet och drar nytta av varandras erfarenheter. Ett oslagbart sätt att bygga kunskap, få kontakter och sätta fart på miljöarbetet!

Grundläggande för nätverksidén är att medlemmarna tillsammans utformar träffarnas innehåll. Nätverket är ett forum där företagen diskuterar aktuella problem i en öppen och konstruktiv dialog.

 

Vi arbetar med att kvantifiera miljöeffekter av livsmedelsproduktion

Inklusive råvaror, fiske, transporter och emballage. Under årens lopp har vi kunnat bygga upp en mycket bred kompetens kring olika produktionssystems miljöpåverkan och vi har även skapat en unik miljödatabas. Låt oss bli ditt stöd i arbetet med miljöförbättrande åtgärder och att förbereda företaget inför kommande kundkrav, klimatmärkning m m.

 

Du visar att du bryr dig

Genom att gå med i nätverket visar du omvärlden att ditt företag tar klimat- och miljöfrågor på allvar. Du får tillgång till våra expertkunskaper, snabb rådgivning och möjlighet att ta del av de senaste rönen. Många företag ser också nätverksdeltagandet som ett startskott för att komma igång med konkreta projekt – ofta tillsammans med andra.

Klimat och miljöpåverkan

Vårt klimat håller på att förändras till följd av människans utsläpp av växthusgaser. SP prioriterar klimatfrågan och bidrar med tekniken bakom lösningarna till ett bättre klimat med lägre miljöpåverkan.Läs mer...

Livscykelanalyser av livsmedel och foder

En livscykelanalys (LCA) visar hur produkter och processer påverkar miljön – från råvaruutvinning fram till att produkten blir avfall eller återvinns. Genom att följa produkten längs hela kedjan kartläggs resursförbrukning samt utsläpp till luft, vatten och mark. Läs mer...

Effektivare livsmedelsproduktion

Vi hjälper livsmedelsindustrier att se över och effektivisera produktionen. Vi går igenom ditt företags produktion och föreslår lösningar som sparar pengar och minskar påfrestningarna på miljön.Läs mer...

Relaterad information

Se även

Nätverket Mat och miljö hemsida

Kontaktpersoner

Thomas Angervall

Tel: 010-516 66 74

Birgit Landquist

Tel: 010-516 67 20

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.