EQ Fönster Energimärkning

Certifierad energimärkning av fönster enligt EQ Fönster Energimärkning

EQ Fönster har tagit fram certifieringsregler för energimärkning av fönster. Vi är ackrediterat för att utföra dessa certifieringar och utfärda certifikat som ger rätt till innehavaren att använda denna märkning.

Fönstrets redovisade U-värde samt luftläckage avgör vilken energiklass fönstret har och därmed vilken märkning som kan användas, enligt tabellen ovan.

Förklaring till siffrorna i tabellen

1) Max en tredjedel av tillåtet luftläckage enligt lufttäthetsklass 4, se punkt 1.3

2) Lufttäthetsklass 4 enlighet EN 14351-1

Certifieringen genomförs i första hand genom granskning av tillverkarens egna prestandadeklarationer. En uppföljande kontroll är knuten till certifieringssystemet, där produkter från marknaden köps in och kontrolleras.

Läs mer om reglerna för certifieringen i dokumentet EQ Fönster Energimärkning. Dokumentet finns att ladda ner till höger. Ansökan om certifiering sker via en ansökningsblankett som finns att ladda ner till höger. I ansökningsblanketten finns också en lista över den dokumentation som skall åtfölja ansökan.

Relaterad information

Dokument

Se även

Lista över utfärdade certifikatDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Per Adolfsson

Tel: 010-516 63 19

Börje Gustavsson

Tel: 010-516 51 70

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.