Samhällsbyggnadsdagen 2015 - Den goda kompakta staden

Samhällsbyggnadsdagen är en mötesplats för kommuner, företag och forskare. Dagen är för dig som arbetar med samhällsplanering och stadsutveckling.

Framtidens kompakta stad

I takt med att städerna byggs allt tätare ställs vi inför nya utmaningar.

  • Hur hanteras grönytorna när utrymmena krymper?
  • Hur högt och tätt går det att bygga utan att brandrisken blir för stor?
  • Hur skapar vi tysta offentliga rum när ljuden blir fler?

På Samhällsbyggnadsdagen varvas olika perspektiv. I Umeå pågår en snabb förtätning av centrum och i Landvetter utanför Göteborg planeras ett helt nytt samhälle.

Framtidens städer måste vara tillräckligt robusta och flexibla för att klara framtida utmaningar såsom klimatförändringar, stora miljöbelastningar, sociala omvandlingar, demografiska förändringar och helt nya, ännu okända utmaningar som uppkommer när städer växer och blir mer kompakta.

Varmt välkommen till en dag med samtal om täta, gröna, klimatsmarta, mänskliga, säkra och rättvisa städer.

Hur deltar jag? 

Anmäl dig på länken ovan. Samhällsbyggnadsdagen har en deltagaravgift på 1500 kr (ink. moms) och betalas via faktura. Ange din fakturaadress i anmälan. I deltagaravgiften ingår ekologisk och närproducerad lunch och fika som Konserthusets restaurang serverar oss i Stenhammarfoajén. Antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt!

När är det? 

Samhällsbyggnadsdagen äger rum den 5 november och programmet börjar kl 09.30 och dagen avrundas kl 15.30. 

Var är det? 

I Konserthuset vid Götaplatsen, längst upp på Kungsportsavenyn i Göteborg. 

Frågor?   

Maila samhallsbyggnadsdag@sp.se 

 

Hur tacklar en av Sveriges snabbast växande städer
utmaningarna?

Albert Edman, Utvecklingsstrateg i Umeå kommun, talar om utmaningarna med många inflyttande studenter i kombination med en liten lokal arbetsmarknad. Också om Umeå som en av Sveriges snabbast växande städer, med deras prisbelönta översiktsplan som nu möjliggör en historiskt snabb förtätning och omvandling av centrala Umeå.

 
Vinster och risker med tätare städer

Meta Berghauser Pont är Universitetslektor i stadsbyggnad och leder Spatial Morphology Group Chalmers. Berghauser Pont ger oss en reflektion från forskarvärlden om vinster och risker med tätare städer.

 

Hur tätt ska man bygga för att skapa ett grönt och levande samhälle?

Där det idag bara finns skog ska ett nytt samhälle för 15 000
människor byggas – Landvetter Södra, en mindre stad med plats för tusentals nya bostäder. Lotta Kjällström, projektledare Härryda kommun.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.