Workshop - Projekt om framtiden för digitaltryck

SP, Innventia och Grafiska Företagen kommer tillsammans att anordna en workshop om framtiden för digitaltryck. I workshopen uppmanas parter från relevanta branscher (papper & kartong, förpackningar, konverterare, tryckerier, leverantörer av utrustning, etc.) att delta. Målet med workshopen är att initiera ett nationellt forsknings- och innovationsprogram inom digitaltryck som kommer att fokusera på samverkan mellan branscher och aktörer längs värdekedjan: papper och kartong-förpackningar och den grafiska industrin.

I workshopen kommer vi att ta fram en gemensam vision genom att identifiera aktuella utmaningar och möjligheter inom området digitaltryck, skissa på aktiviteter som leder oss mot denna vision och ta fram en arbetsplan. Med dessa resultat och stöd av industriella partner kommer vi sedan kunna involvera statliga myndigheter och finansiärer för stöd till ett nationellt forsknings- och innovationsprogram.

När: Tisdag den 1/9 kl.12.00 – onsdag den 2/9 kl.13.00.

Var: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Drottning Kristinas väg 45, Stockholm.

För vem: Innovationsansvariga, CTO, FoU-ledare och marknadsansvariga.
Kostnad: 5000 SEK för den första deltagaren och 1000 SEK för varje ytterligare deltagare från samma företag/organisation.

Dokumentation: Arbetsplan med vision

Vi hoppas på deltagare från olika industrisektorer: pappers- och kartongtillverkare, förpackningsindustri, tryckerier, leverantörer av grafisk utrustning (huvudsakligen inkjet) och andra aktörer inom dessa olika sektorer.
 
Agenda:

Dag 1

  • Bakgrund och introduktion
  • WS1: Kartläggning av affärsekosystemet (vad menas med detta?, nulägesanalys, state of the art)
  • WS2: Identifiera och definiera utmaningar och problem
  • WS3: a) Utforska möjligheter och potential. b) Definiera en gemensam vision.

 

Dag 2

  • Summering av dag 1
  • Revidering av vision
  • WS4: Utkast till arbetsplan
  • WS5: Definiera arbetsplan
  • Sammanfattning, nästa steg

Workshopen planeras att hållas på svenska men du är välkommen att deltaga även om du inte har svenska som modersmål. Vi kommer att kunna lösa detta till exempel genom att ha presentationsmaterial på engelska och att bilda mindre grupper där diskussionerna görs på engelska.


Klicka här för att komma till anmälan >>


För mer information kontakta:

Asaf Oko, SP
asaf.oko@sp.se
Telefon: 010-516 60 99

Martin Elofsson, affärsutvecklare, Grafiska Företagen
martin.elofsson@grafiska.se
Telefon, 08 762 68 08

Anita Teleman, R&D Manager Printing Surfaces, Innventia,
anita.teleman@innventia.com

Telefon: 08 676 7474

Relaterad information

Kontaktpersoner

Asaf Oko

Tel: 010-516 60 99

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.