Bra mat, god mat och mat i rättan tid!

Välbesökta seminarier om mat för äldre. Två seminarier (21/9-15, Krinova, Kristianstad och 25/9-15, Electrolux, Stockholm) om individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre lockade många deltagare. Slutseminarium för projektet hölls i Stockholm 24/11 -16. Också det ett välbesökt seminarium med bl.a. gästföreläsare från det danska systerprojektet Eldorado.

Seminarierna vände sig till personer som ansvarar för och forskar inom området mat och måltider för äldre. De inbjudna talarna, som bland annat kom från Electrolux, Findus, Ica, Thermo King, Vinnova, SP och PRO, belyste området från en rad olika vinklar.

– Jag är väldigt glad över att så många ville vara med och lyssna och diskutera. Det bådar gott för fortsatt samarbete när det gäller det viktiga området mat för äldre, säger Karin Wendin, forskare och måltidsexpert på SP.

 

Presentationerna från seminarierna finner du till höger.

Se även mer som hänt i projektet Aktivt Åldrande. Länkarna till höger.

 

  

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.