Träffa oss här!

Här ser du kommande event som vi antingen arrangerar eller deltar på.

 

2017

Maj Event Ort
3-4 Food Venture Partnering Day -
Vi bjuder in startups, industri och investerare inom livsmedelssektorn till att nätverka för affärs- och samarbetsmöjligheter.
Eventet är gratis, men vi har ett begränsat antal platser,
så först till kvarn. http://www.b2match.eu/FVPD2017

Event

Kontakt: Elén Faxö, elen.faxo@sp.se

Göteborg
Framflyttat till våren 2018

Nordic Workshop in Sensory Science. Temat är ”Making sense”. Alla som arbetar med sensorik är välkomna att möta kollegor och forskare samt ta del av de senaste rönen. Vill du veta mer, kontakta tina.petersson@sp.se

Workshop

Augusti

Event

 

Ort

17-18 NFSD2017 - Nordic Fire & Safety Days Conference Copenhagen, Denmark

September 2016

Event

 

Ort

 6-8 Wood Products & Technology Matchmaking Event Mässa Göteborg
 6-9 SMM Mässa Hamburg, Tyskland
7 Elektronikmesse Mässa Odense, Danmark
7-9

Livsmedelsdagarna, - Tema "Innovera Mera"

Konferens/Utställning Tylösand
15-16

STEVIA Science: From field to fork
Programme >>

Konferens Göteborg
16 Antibiotikaresistens: Temadag om nya samverkansmöjligheter
-från idé till ansökan och projekt
Seminarie Stockholm
21 engineered transparency Konferens Düsseldorf, Tyskland
27-29 Elmia Avfall & Återvinning 2016 Mässa Jönköping
27-29 VA-mässan 2016 Mässa Jönköping
27-29 Fjärrvärmemässan 2016 Mässa Jönköping

 

Oktober 2016

Event

 

Ort

3-4 SKL Trafik- och gatudagarna 2016 Konferens Stockholm
4-6 Scanautomatic/Processteknik Mässa Göteborg
4-6 FIVE - Fires in Vehicles Konferens Baltimore, USA
4-6 CPhI worldwide Konferens Barcelona
11-12 Symposium on Synchrotron Applications in Pharma Innovation and Research Seminarium Göteborg
12-13 Stora leverantörsdagen Konferens Göteborg
25 Seminariedag om forskning för ett stärkt brandskydd i bostadsmiljö. Seminarium Malmö
27 Chark-SM 2016 Mässa, konferens, kvalitetstävling Göteborg
31 Skolmatsakademins 10-års jubileum Jubileum Göteborg

 

November 2016

Event

 

Ort

8 Seminarium om Listeria/  Heldagsseminarium Stockholm
15 http://mejeriteknisktforum.
org/kommande-mote/temadag-om-cip/

Temadag om CIP
Alfa Laval i Ishöj Köpenhamn
24 Embedded Everywhere Konferens Ingeniørhuset, Köpenhamn, Danmark
24 Workshop, Säker bevattning av frukt och grönt Workshop Betahuset, Ideon Science park, Lund
24-25 Växjösamtalet om träbyggande Konferens Växjö
29 Invigning av testbädden Cleaning Innovation http://cleaninginnovation.se/sv/start/ Workshop SP Göteborg

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.