Mättekniska tjänster

Med vår kompetens och långa erfarenhet så hjälper vi er med rätt mätteknik för er verksamhet. Rätt mätteknik hjälper er att utveckla produkter och att förbättra processer.

Sedan länge har vi arbetat med mättekniska frågor ute i den verklighet där praktisk mätteknik bedrivs.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Kalibrering och kalibreringsstrategier
  • Metodutveckling
  • Metodvalidering
  • Bedömning av nödvändig mätosäkerhet
  • Kravsättning av mätsystem
  • Mätsystemsanalys
  • Utvärdering av mätdata
  • Utbildning
  • Utveckling av mätutrustning och programvara
Erbjudande - Konsultdag  

För att visa vad vi kan göra för er så erbjuder vi en konsultdag. Låt oss komma till er och se hur vi kan hjälpa er att utveckla er mätteknik.

(Vi utför inte konsultuppdrag inom områden där vi arbetar som anmält organ och/eller kontrollorgan).

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...

Kurser och seminarier

Vi erbjuder kurser, seminarier, konferenser och temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.Läs mer...

Mätteknisk forskning

Vi bedriver forskning såväl på nationell som på internationell nivå där syftet är att finna tillämpade lösningar och stödja utvecklingen inom det mättekniska området för våra kunder. Läs mer...
Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser

Lighthouse Trämetri

Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Avancerade matematiska metoder inom metrologi

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Lisbeth Neugebauer

Tel: 010-516 53 69

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.