CE märkning av produkter för explosionsfarlig miljö

Rätt för tillverkare att CE-märka produkter för explosionsfarlig miljö kan enligt direktiv 94/9/EG med förekommande tillägg (ATEX-direktivet) uppnås genom någon av följande procedurer A-C, med undantag för att procedur B inte gäller för skyddssystem och icke-elektriska produkter.

A - Utrustningsgrupp II kategori 1 och utrustningsgrupp I kategori M1
1) EG-typkontroll (certifiering), enligt Annex III, av att typexemplar av produkt uppfyller de tekniska kraven.
och, enligt tillverkarens eget val, något av följande alternativ:
a) Kvalitetssäkring av produktion, enligt Annex IV, eller
b) Produktkontroll, enligt Annex V

B - Utrustningsgrupp II kategori 2 och utrustningsgrupp I kategori M2
1) EG-typkontroll (certifiering), enligt Annex III, av att typexemplar av produkt uppfyller de tekniska kraven,
och, enligt tillverkarens eget val, något av följande alternativ:
a) Typöverensstämmelse, enligt Annex VI, eller
b) Produktkvalitetssäkring, enligt Annex VII

C - Utrustningsgrupp I och II, alla kategorier
Enhetskontroll enligt Annex IX

Anm) "Annex--"  hänvisar till respektive annex i direktiv 94/9/EG

Arkivering enligt ATEX
För annan utrustning än elektrisk utrustning och förbränningsmotorer, utrustningskategori 2 respektive M2, skall dokumentation som föreskrivs i punkt 3 bilaga VIII i ATEX-direktivet lämnas till anmält organ. RISE tillhandahåller en sådan tjänst för arkivering av dokumentation. För ytterligare information, se separat informationsblad.

Läs mera i RISEs certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö,  
SPCR 079.

Explosionsskydd

Elektrisk och icke elektrisk utrustning som ska användas i explosionsfarlig miljö måste uppfylla ATEX-direktivet. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Explosionsskydd

Se även

RISE Elektronik

Kontaktpersoner

Lennart Aronsson

Tel: 010-516 52 41

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: