Släcksystem och släckteknik

Vi är en av Europas största resurser för utvärdering av släckmedel och släcksystem samt forskning inom området och deltar i standardiseringsarbete för IMO, CEN och ISO. Vi utför såväl standardiserad brandprovning som provning enligt särskilda önskemål och behov.

Ett stort tjänsteområde är standardiserad provning där vi provar släcksystem (sprinkler, gas, vattendimma, skum) och handbrandsläckare. Vi är ackrediterade för ett stort antal provningsmetoder. Andra verksamhetsområden är kontroll av befintliga sprinkleranläggningar samt fullskalig provning av bränsletankar. Vi genomför även brandutredningar. Våra stora brandhallar möjliggör simulering och brandförsök av verkliga miljöer under kontrollerade betingelser och vi kan hjälpa till med klassificering av gods för optimering av sprinklersystem. Vi hjälper våra kunder att välja rätt släcksystem för sin specifika verksamhet.

Forskningsområden

Forskningsområden rör olika typer av släcksystem, med syfte att optimera släckinsatser, utveckla nya system samt ta fram underlag för standardisering. Vi genomför storskaliga experiment och bedriver en omfattande forskning med internationella samarbetspartners kring brandsäkerhet i tunnlar/undermarksanläggningar, på fartyg, i bränslelager samt studerar miljöpåverkan av brandrök och släckvatten. Resultat av vår forskning kring brandsäkerhet och brandsläckning används regelmässigt över hela världen.

Skräddarsydda brandprovningar och utvärderingar

Fire Research erbjuder goda möjligheter för våra kunder att få skräddarsydda provningar och utvärderingar av sina produkter.Läs mer...

Brandsäkerhet till sjöss

Beskrivningar av försök i enlighet med IMO:s krav.Läs mer...

Industribrandskydd

Brandförsök i full eller reducerad skala opitimerar brandskyddet i industrianläggningar. Läs mer...

Brandsäker lagring av biobränslen och avfall

Den ökade hanteringen av biobränslen och avfall innebär nya risker.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Brandprovning - släcksystemIndustribrandskydd

Kontaktpersoner

Tommy Hertzberg

Tel: 010-516 50 46

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.