Brandprovning - släcksystem

Aktiva släcksystem är en viktig komponent i brandskyddet av byggnader, industrianläggningar och transportmedel. Släcksystemen aktiveras och begränsar utvecklingen av en brand i ett tidigt skede, ofta långt innan räddningstjänsten hunnit på plats.

Vi provar släcksystems effektivitet enligt internationella provningsmetoder och provar även funktionen hos systemens tekniska komponenter. Dessutom kan vi genomföra försök anpassade för olika tillämpningar och för produktutveckling släcksystem.

Några viktiga aktivitetsområden
  • Handbrandsläckare
  • Skumsystem
  • Sprinklersystem
  • Vattendimsystem
  • Gassläcksystem

Gassläcksystem

RISE kan erbjuda provning av alternativa gassläckmedel.Läs mer...

System av typen vattendimma

Fire Research har gjort många kommersiella provningar åt olika tillverkare och har också tagit aktiv roll i utvecklingen av IMO:s provningsmetoder Läs mer...

Brandsläckningsskum

RISE erbjuder test av brandsläckningsskum enligt ett antal olika standarder.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

BrandsläckningsskumGassläcksystemSystem av typen vattendimma

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.