Fallskydd

Personlig fallskyddsutrustning används för att förhindra skador och dödsfall vid arbete på hög höjd. Fallskyddsutrustning är så kallad kategori III enligt det europeiska direktivet för personlig skyddsutrustning och måste därmed typprovas av ett anmält organ, såsom RISE.

Vi kan utföra fortlöpande produktionskontroll vilket är ett krav för kategori III-produkter.

Vi är sedan 1994 av regeringen utsett som anmält organ med rätten att certifiera för europeisk CE-märkning. CE-märkning betyder att fallskyddet uppfyller de krav som ställs i EG-direktivet för personlig skyddsutrustning, 89/686/EEG. Genom att det är ett tvingande direktiv måste fallskydd CE-märkas för att få marknadsföras inom Europa. (Från 21 april 2018 ersätts direktivet av förordning(EU) 2016/425.)  

 

 

 

 

 

 

Vi har mycket lång erfarenhet av provning av personlig skyddsutrustning och deltar även aktivt i arbetet med att förbättra och utveckla standarder på europeisk och internationell nivå. Provning kan utföras efter ett flertal europeiska standarder men också efter uppdragsgivares egna kravspecifikationer.

 

 

 

 

 

 

Vi är en “one-stop-shop” för provning och certifiering av fallskydd.

Vi kan utföra provning och certifiering av fallskydd, utrustning för bergsklättring och räddningsutrustning enligt följande standarder:

Fallskydd

SS-EN 341

Nedfirningsdon

SS-EN 353

Styrt glidlås på fast förankringslina eller skena

SS-EN 354

Kopplingslinor

SS-EN 355

Falldämpare

SS-EN 358

Stödbälten och fallhindrande kopplingslinor för stödutrustning

SS-EN 360

Säkerhetsblock

SS-EN 361

Helselar

SS-EN 362

Kopplingsanordningar

SS-EN 363

Fallskyddssystem

SS-EN 364

Provningsmetoder

SS-EN 795

Förankringsutrustning

SS-EN 813

Sittselar

Bergsklättring

SS-EN 566

Slingor

Räddning

SS-EN 1496

Lyftanordningar för räddningsinsatser

SS-EN 1497

Räddningsselar

SS-EN 1498

Räddningsslingor

 

 


 

 

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Klas-Gustaf Andersson

Tel: 010-516 52 43

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.