Typgodkännande av fästelement

SP testar fästelement med avseende på korrosionsskyddsförmåga i olika användningsmiljöer. Metoden ger svar på vilken korrosivitetsklassning den oorganiska ytbeläggningen har.
Metoden

SP har, i samarbete med ytbehandlande företag inom branschföreningarna SYF och Nordic Galvanizers, utvecklat en metod som beskriver korrosivitetsklassning av oorganiska beläggningar på stålföremål - Nordtest NT MAT 003.

Principen

Principen för metoden är att bestämma korrosivitetsklass för en produkt genom att samtidigt exponera provobjekt och referenskuponger av stål och zink för mätning av miljöns korrosivitet. Korrosivitetsklassen som bestämts i denna Nordtest-metod avser 15 års livslängd. Exponeringen sker enligt standarden ISO 11997-1 metod B, vilken är en accelererad korrosionstest bestående av intermittent saltdimprovning och fuktcykling. Denna korrosionsprovningsmetod motsvarar den metod som beskrivs i VDA 621-415.

Syfte och användning

Metoden används för närvarande mest i samband med typgodkännande av fästelement men kan även användas för andra produkter med oorganisk ytbeläggning.

Relaterad information

Tjänster

ByggProdukter inom bygg

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Erika Callsen

Tel: 010-516 56 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: