Felinjicering i elektronik och programvara

Vi erbjuder tjänster inom området felinjicering som är en obligatorisk aktivitet enligt t ex säkerhetsstandarden IEC 61508 för programmerbara system som kräver hög feldetekteringsförmåga.

Felinjicering accelererar förekomsten av fel i datorsystem så att systemets beteende kan utvärderas och därmed ge kunskap om hur inbyggda feldetekterings- och återhämtnings-mekanismer bör designas alternativt förbättras.

 

Tjänster inom felinjicering  

  • Kurs som belyser fördelar och nackdelar med vedertagna tekniker och vad man bör tänka på när man bygger egna verktyg och testbänkar  
  • Stöd vid frågor om hur felinjicering bör användas för att uppfylla IEC 61508 
  • Utvärdering av feltoleranskrav för modeller och programvara 
  • Utvärdering av feltoleranskrav för programmerbara system
  Säkerställa att systemet tar hand om fel

  För att bygga pålitliga system används någon form av redundans (i programvara, hårdvara, information eller tid) för att kunna detektera och eventuellt återhämta sig från fel. Ett sätt att validera funktionen hos det redundanta systemet är att injicera fel i systemet för att säkerställa att dessa fel tas omhand på ett korrekt sätt.

  Felinjiceringsmetoder

  Felinjicering kan utföras på hårdvara genom att utnyttja kommersiella debug-gränssnitt som t.ex. JTAG, BDM och Nexus. Via t.ex. ett Nexus interface i moderna mikroprocessorer kan man nå inbyggd logik som är kopplad till CPU register och minneselement och därmed simulera t.ex. transienta hårdvarufel.

  För att utvärdera fel som uppträder på kommunikationsbussar kan man t.ex. använda extern hårdvara som stör kommunikationsbussen på ett sätt som simulerar elektromagnetisk interferens (EMI) orsakad av ur- och inkoppling av ett relä. Exempel på andra fysiska felinjiceringsmetoder är att använda prober som injicerar fel som avbrott, överbryggning eller kortslutning direkt på pinnarna på IC kretsar och felinjicering med hjälp av en radioaktiv källa.

  Felinjicering kan också utföras med hjälp av extra programvara som är implementerad direkt i maskinkoden, källkoden eller i modeller av programvara eller hårdvara. Fel kan injiceras i register och minneselement, som är synliga för programmeraren, för att utvärdera effekter av hårdavarufel eller implementeringsmisstag vid framtagning av modeller och källkod.

  Felinjiceringsplattform för att utvärdera

  Vi har mångårig erfarenhet av felinjicering via debug-gränsnitt och har byggt upp en felinjiceringsplattform för att utvärdera datakommunikation med TTP och FlexRay. Vi har erfarenhet av programvaruimplementerad felinjicering och har t.ex. tagit fram verktyg som injicerar fel i signaler och operatorer i modeller framtagna i modelleringsverktygen SCADE och Simulink.

  Inbyggda system

  Vi hjälper dig med elektronikhårdvara i säkerhetskritiska inbyggda system. Läs mer...

  Programvara i mätinstrument

  RISE erbjuder utvärdering av programvara i mätinstrument med avseende på risker med störda mätningar och mätvärden. Läs mer...

  Riskanalys av system

  En riskanalys kan göras på alla typer av system och är nödvändig för att kartlägga riskerna och göra det möjligt att minimera dessa. Läs mer...

  Relaterad information

  Tjänster

  FunktionssäkerhetInbyggda systemInformationssäkerhetUtvärdering av fordonselektronik

  Verksamhetsområden

  RISE Säkerhet och transport

  Kontaktpersoner

  Jonny Vinter

  Tel: 010-516 53 59

  Peter Folkesson

  Tel: 010-516 54 16

  RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

  SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
  Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.