Kalibrering av fältstyrkeprobar

StarprobeKalibrering är ett viktigt redskap för att säkra kvalitén och bestämma osäkerhet på slutmätningarna. Genom löpande kalibreringar hos RISE läggs grunden till det.
Kalibrering av olika probar

Vi erbjuder kalibrering av ett flertal probar som, E-fältslarm-, larm- enligt ENV50166-1, 3-axels bredbandiga e-fältsprobar och 3-axels bredbandiga h-fältsprobar.

Probar som används vid EMC-prov måste vara kalibrerade med spårbarhet till en nationell normal. RISE är riksmätplats för korrektionsfaktorer för fältstyrkeprobar.

Metoder för E-fält

RISE kalibrerar korrektionsfaktorer för fältstyrkeprobar i frekvensområdet 10 kHz - 18 GHz. Vi genererar elektriska fält upp till 100 V/m eller motsvarande effekttäthet upp till och med 25 W/m2.

I intervallet 10 kHz – 1 GHz använder vi två olika TEM-celler för att skapa spårbarhet.

 

TEM-cell

I intervallet 1 GHz – 18 GHz kalibrerar vi i vår ekofria kammare ”Hertz” med fält genererat från standard gain horn med spårbar antennvinst.

Metoder för H-fält

Spårbart fält genereras i en Helmholz-spole. Vi har utrustning för att skapa H-fält upp till 10 µT i frekvensintervallet DC - 1 MHz.

Kundanpassade kalibreringar

Vi utför också kundanpassade kalibreringar. Har du frågor eller vill boka kalibrering? Hör av dig så hjälper vi dig.

 

probkalibrering
Probkalibrering i mätkammare.

Utveckling av avancerade antenner

RIES utvecklar avancerade antenner och antennsystem för komplexa miljöer.Läs mer...
strålningsdiagram

Forskning inom kommunikationsteknik och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

RISE bedriver avancerad forskning och utveckling inom kommunikationsteknik. Forskningen bedrivs mot bakgrunden av vår kompetens inom beräkningsmetodik och mätteknik. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Mats Cedheim

Tel: 010-516 60 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.