Brandutredningar

Vi kan ge stöd i brandutredningar, t.ex. genom att simulera brandförlopp teoretiskt eller genom försök. Ett framträdande exempel är Göteborgsbranden där vi simulerade och återskapade själva brandförloppet i våra laboratorier.Andra exempel är utredning av bilbränder. Vi kan också med stöd av vår produktkännedom förutspå brandförlopp där möbler och ytskikt på väggar och tak av olika slag har varit inblandade.
Vår breda verksamhet inom provning och forskning gör oss väl lämpade för brandutredningar och problemlösning.  Mer information finns i BrandPosten nr 22 (länk till höger).

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

Haukur Ingason

Tel: 010-516 51 97

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.