Brandsäkert träbyggande

Vi arbetar för att främja användandet av trä som ett beräkningsbart och säkert byggnadsmaterial hemma och på exportmarknader.

Vi arbetar med byggnadstekniskt brandskydd, allt från antändning av ytskikt till konstruktioners bärförmåga. Både aktivt och passivt brandskydd ingår. Våra kompetenser omfattar bl.a. brandteknisk dimensionering, materialegenskaper, riskvärdering, boendesprinkler, brandskyddat trä, byggnormer, brandbestämmelser och standardisering. Våra erfarenheter från forskningsprojekt och uppdrag har gett oss ett gott anseende och nätverk över hela världen.

De senaste resultaten för en större publik är den allra första europeiska handboken om brandsäkert träbyggande "Fire safety in timber buildings – Technical guideline for Europe", som tagits fram i ett europeiskt projekt som vi koordinerat.
En
helt ny version av den nordisk-baltiska handboken Brandsäkra trähus 3 har också publicerats.

 

Större projekt som vi koordinerar
  • COST FP1404 ”Fire Safe Use of Bio-Based Building Products”. SP koordinera ett COST Action där 25 länder jobbar med att höja kunskapsnivå inom området.
  • NEXT Timber ”Novel Execution Tools for Timber Structures”. SP deltar i ett nordiskt projekt som har målet att framkalla den första nordiska standarden för utförande av träkonstruktioner.
  • FireInTimber – Fire resistance of innovative timber structures. Europeiskt projekt inom WoodWisdom-Net. 14 partners i nio länder.
  • Brandsäkra trähus 3. Projekt inom NICe, Nordic Innovation Center. 15 partners i 7 nordiska och baltiska länder.
  • SPFiT - Beräkning av träkonstruktioners brandmotstånd. Datorprogram för att beräkna träkonstruktioners brandmotstånd enligt de senaste modellerna i Europa och med samma terminologi och säkerhetsfilosofi som i Eurokod 5.
  • Fire safety design with sprinklers. Nordiskt projekt med ett tiotal deltagare i fem nordiska länder. Senaste resultatet är en nordisk teknisk specification INTSTA TS 950 Fire Safety Engineering – Comparative method to verify fire safety design in buildings.
  • Brandskyddat trä, med fokus på beständigt brandskydd, bl.a. en ny europeisk specifikation (CEN/TS 15912) och en nordisk intressentförening Nordiskt Brandskyddat Trä – NBT.
Tjänster vi erbjuder:

·  Stöd till produktutveckling av material och konstruktioner

·  Stöd brandprovning av byggprodukter i modellskala

·  Stöd och handledning för fullskaliga brandprov med trä och träbaserade byggmaterial.

·  Utveckling av beräkningsmodeller

·  Brandteknisk problemlösning och rådgivning

·  Dimensionering av konstruktioners bärförmåga, täthet och isolering vid brand.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.