Brandsäkerhet - kassaskåp

Förvaringsskåp kallas ofta för kassaskåp, men det finns många olika typer av förvaringsskåp ex kassaskåp, dokumentskåp och datamediaskåp.
Kassaskåp

Ett kassaskåp är ett förvaringsskåp som har provats för att stå emot inbrottsförsök och används för förvaring av pengar och andra värdesaker. Skyddsklassen på skåpet fastslår det maximala försäkringsvärdet innehållet får ha. Ett kassaskåp kan också vara klassat mot brand. Både brand och inbrottsskydd provas hos oss.

Dokumentskåp

Huvudsyftet med ett dokumentskåp är att skydda innehåll såsom pappersdokument vid brand. Ett dokumentskåp klassas inte för inbrott, även om det till viss del skyddar mot detta.

Arkivskåp/Vertikalskåp

Ett arkivskåp är ett skåp, med utdragbara lådor/fack, med plats för dokument av olika slag. Det finns även arkivskåp som är brandklassade.

Datamediaskåp

Datamediaskåp skyddar olika datamedia såsom CD, DVD, hårddiskar, USB-minnen, backup-band, videoband, negativ, smalfilm o.s.v. mot brand.

Brandklassade skåp för brandfarliga vätskor och gasflaskor

Dessa skåp är tillverkade för att förvara Brandfarliga vätskor och gasflaskor. Skåpen används företrädesvis i affärer som saluför dessa varor men även i laboratorier.

Lagringsutrymme för brandfarliga ämnen

Detta är speciellt utformade lagringsutrymmen som är helt isolerade, bestående av separata element som är brandklassade enligt EN 13501-2, till exempel EI 30, EI 60 och EI 90. Varje enskilt element är provat för sig. Observera att förvaringsskåp inte kan klassas enligt EN 13501-2. Denna standard gäller bara för byggnadskonstruktioner.

Provning

Vi kan utföra brandprov enligt flera olika standarder. Nedan finns de som är vanligast förekommande:

 

Certifiering

 

P-märkning

Baserat på provning enligt NT FIRE 017 och SP-metod 1716 SP, är det möjligt att utfärda P-märkningscertifikat. P-märkningen är ett välkänt och kostnadseffektivt sätt att visa på hög kvalitet på förvaringsskåp. Det finns olika nivåer beroende på kundens behov. Skåpen delas in i nio olika brandklasser:

 

NT FIRE 017, edition 3 Document cabinets, filing cabinets, data cabinets and diskette cabinets
EN 15659, edition 1 Värdeförvaringsenheter klassificering och provning av brandmotstånd - brandsäkerhet hos enheter vid påverkan upp till 170 °C
EN 1047-1, edition 2 Värdeförvaringsenheter - Klassificering och provning av brandmotstånd - Del 1: Dataskåp och diskettinsatser
UL 72, edition 15 Tests for Fire Resistance of Record Protection Equipment
SP Method 1716, edition 2 Testing of fire resistance of data media inserts
SP Method 2369 Protection systems for storage of inflammable goods in retail
Environments
SS-EN 14470-1 Brandsäkra förvaringsskåp för laboratorier - Del 1: Säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor
SS-EN 14470-2 Brandsäkra förvaringsskåp för laboratorier - Del 2: Säkerhetsskåp för gasflaskor

 

Provningsdata kan eventuellt användas till att P-märka andra liknande dokumentskåp eller datamediaskåp, om dessa har en identisk uppbyggnad. Detta förutsätter att volymen inte är mindre än halva volymen och inte mer än dubbla volymen av det provade skåpet.

Följande steg måste ingå för att erhålla ett P-märkningscertifikat

• Brandprov enligt NT FIRE 017 eller SP Metod 1716
• Ansökan om P-märkningcertifikat hos SPs Certifieringsavdelning
• Inledande tillverkningskontroll
• Avtal om fortlöpande tillverkningskontroll
• Överensstämmelse med SPs Certifieringsregler 002.

Titta gärna på vår lista med utfärdade certifikat, se länk till höger. På denna sida finns även en länk till SPs certifieringsregler 002.

 

ESSA certifiering

SP är godkänt som provningslaboratorium av ESSA.- European Security Systems Association. ECB•S är ESSAs märke.

Baserat på provning enligt EN 1047-1 och EN 15659 utförda på SP, kan ESSA utfärda ECB-S certifikat.                 

För ytterligare information besök ECB-s, se länk till höger.

UL listning

SP är godkänt som provningslaboratorium av UL – Underwriters Laboratory.

SP kan utföra brandprovning enligt UL 72 och med närvaro av en UL representant utföra provning som ska ligga till grund för UL listningsansökan.

För ytterligare information besök UL, se länk till höger.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

ECB-sULLista över utfärdade certifikat

Kontaktpersoner

Pär Johansson

Tel: 010-516 56 32

Martin Tillander

Tel: 010-516 58 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.