Information om EN ISO 11925-2

EN ISO 11925-2, Brandteknisk provning av byggprodukter - Antändlighet vid direkt påverkan av en låga Del 2: Provning med enkel låga.
 
 
 

Huvudsakligt användningsområde?

Klassificering i Euroclass B, Bfl, BL, C, Cfl, D, Dfl, E, Ef och ELenligt det europeiska systemet för Euroklasser. Även andra provningsmetoder används, se datablad EN ISO 9239 -1 och  EN 13823.

Metoden mäter byggprodukters antändlighet när de utsätts för en liten låga.

Exempel på produkter som kan provas i denna metod

Alla typer av byggprodukter t.ex. de som inkluderas i EU:s byggproduktdirektiv och omfattas av brandkrav.

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning,
12 försök.

18 st provkroppar, 9 st i produktionsriktning och 9 st i motsatt riktning med dimension 90 mm x 250 mm.

Orienterande försök,
4 försök

4 st provkroppar, 2 st i produktionsriktning och 2 st i motsatt riktning med dimension 90 mm x 250 mm.

Så här går provningen till

Själva provningen äger rum i en provkammare. I provkammaren monteras provkroppen vertikalt. Man provar kant- och/eller ytantändning. Till provkroppen förs en gaslåga. Följande registreras, antändningstid, brinnande droppar och om flammorna når toppmarkeringen på provkroppen inom föreskriven tid.

 

Övrig information

Liknade provningsmetod, DIN 4102 - Del 1,B2.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Marina C Andersson

Tel: 010-516 52 92

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.