Information om EN 13823 - Single burning item (SBI)

Provningsmetod EN 13823 - SBI, Brandteknisk provning av byggprodukter - Byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål.

Huvudsakligt användningsområde

Klassificering i Euroclass A1, A2, B, C eller D enligt det europeiska systemet för Euroklasser. Även andra provningsmetoder används , se datablad EN ISO 1182, EN ISO 1716 och EN ISO 11925-2.

Deklaration av en produkts brandegenskaper för andra ändamål t.ex. försäkringssammanhang.

I metoden mäts produktens utvecklade värmeeffekt (kW), mängd utvecklad energi (MJ) och rökutveckling.  Flamspridning och brinnande droppar/partiklar observeras visuellt. 

Exempel på produkter som kan provas i denna metod

Alla typer av byggprodukter t.ex. de som inkluderas i EU:s byggproduktförordning och omfattas av brandkrav exempelvis tapeter, färgsystem, akustikskivor och beklädnads produkter mm.

 

Materialåtgång vid provning
Fullständig provning,
3 försök 
5 st provkroppar med dimension 1,0 m x 1,5 m
(stor panel) och 5 st  0,49 m x 1,5 m (liten panel).
Ett orienterande försök 1 st provkroppar med dimension 1,0 m x 1,5 m 
(stor panel) och 1 st 0,49 m x 1,5 m (liten panel)

Att tänka på

Montering skall ske så likt verkligheten som möjligt. Om det förekommer vertikala och/eller horisontella skarvar i verkligheten skall även sådana skarvar finnas med på den stora panelen. Viktigt är att fastställa vilket/vilka underlag produkten vanligtvis appliceras på och hur produkten skall monteras. Hänsyn tas till eventuella luftspalter eller liknande.

Så här går provningen till

En stor och en liten vinge monteras så att de tillsammans bildar ett hörn. I hörnet sitter en brännare som under provningen ger i från sig en effekt av
30 kW. Provningstid är 21 minuter. Rökgaserna sugs upp i en huv. Produktens avgivna värmeeffekt och produktion av rök mäts kontinuerligt. Se figur ovan.


Övrig information

Referensmetod till EN 13823 - SBI är den fullskaliga metoden EN 14390 - Room Corner. Försök i ISO 5660 - Konkalorimetern  kan användas för att indikera vilket resultat som kan uppnås i EN 13823 - SBI.

Relaterad information

Tjänster

Brandteknisk provningByggprodukters brandtekniska egenskaper

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Richard Johansson

Tel: 010-516 56 75

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.