Information om EN ISO 1182 - Obrännbarhet

EN ISO 1182, Brandteknisk provning av byggprodukter, Obrännbarhet. IMO 2010 FTP Code part 1, Brandteknisk provning av material för sjöfart, Obrännbarhet

 

Huvudsakligt användningsområde

Klassificering i Euroclass A1, A1fl, A2 eller A2fl (klassbeteckning för obrännbara produkter) enligt det europeiska systemet för Euroklasser. Även tre andra provningsmetoder används, se datablad EN 13823, EN ISO 9239-1 och EN ISO 1716

Deklaration av en produkts brännbarhet för andra ändamål t.ex. i försäkrings-
sammanhang, för icke EU-länders regelsystem samt i sjöfartssammanhang.

Exempel på produkter som kan provas i denna metod

Vissa typer av byggprodukter t.ex. de som inkluderas i EU:s byggproduktförordningen och som omfattas av brandkrav exempelvis isoleringsprodukter av glas och stenull, fiberarmerad cement, silikatskivor och tätningsmassor mm.

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning 12 st provkroppar med diametern 45 mm och höjden 50 mm.
Orienterande provning 2 st provkropp med diametern 45 mm och höjden 50 mm.

Om produktens tjocklek är mindre än 50 mm skall provkroppen bestå av lämpligt antal horisontella lager av produkten så att höjden 50 mm erhålls.

Så här går provningen till

Vid provning utsätts en provkropp för 750 °C i en cylindrisk ugn. Ugnen och provkroppens temperatur mäts kontinuerligt. Eventuell förbränning i provkroppen registreras som temperaturstegring och/eller visuella lågor. Efter provningen bestäms provkroppens massförlust. Dessa parametrar används sedan för att avgöra om produkten är brännbar eller obrännbar.

 

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Carolina Rosendahl

Tel: 010-516 52 56

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.