Information om BS 5852:2006

Brandprovning av stoppade möbler

Standard

Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler med glödande och flammande tändkällor.

Varför prova enligt denna standard

Standarden används för att bedöma antändligheten av material, såsom klädsel och stoppning, som används i stoppade sittmöbler när de utsätts för olika tändkällor i form av gaslågor och små träribbstaplar. Tändkällans värmeutveckling ska motsvara en brinnande tändsticka till en tändkälla motsvarande ungefär 4 sidor av en brinnande dagstidning.

BS 5852:1990 är en revidering och hopslagning av BS 5852:Part 1 och BS 5852:Part 2. I den senaste revideringen av standarden, BS 5852:2006, så har dock den provning som finns i BS 5852:Part 1, tändkälla 0 (cigarett) och tändkälla 1 (gaslåga motsvarande tändsticka), tagits bort och istället hänvisas till EN 1021-1 & 2 för denna typ av provning.

Exempel på material som provas i denna standard

Klädsel och stoppning som används i stoppade möbler samt kompletta möbler.

Klädsel/tyger kan även provas i kombination med en standardstoppning.

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning med 1 antändningskälla

Klädsel/interliner/vadd, 3 st bitar med måtten 1100 x 650 mm.

Stoppning, 3 st bitar med måtten 450 x 450 x 75 mm.
Stoppning, 3 st bitar med måtten 450 x 300 x 75 mm.

Tjockleken 75 mm gäller för stoppning tillsammans med eventuell vadd.

Om stoppningen är olika i sits, rygg, armstöd, mm, så måste de olika stoppningarna provas var för sig.

Ett orienterande försök

En del av vardera klädsel/interliner/vadd och stoppning enligt ovan.

Provning av komplett möbel

3 st kompletta uppsättningar av möbeln så som den ser ut i slutanvändning.

Provningen i korthet

Själva provningen äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. En provningsrigg i stål kläs med sits och ryggdelar så att en 90-gradig vinkel bildas mellan sits och rygg. Antändningskällorna appliceras i vecket mellan sits och rygg. Det finns 6 olika tändkällor som är numrerade 2-7. Tändkällorna 2-3 är gaslågor och tändkällorna 4-7 är träribbstaplar i ökande storlek.

För gaslågorna noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte självslocknar inom 30 minuter (60 minuter för träribbstaplar). Skadans utbredning får inte överstiga 100 mm i någon annan riktning än uppåt från tändkällans ursprungliga läge. Gaslågorna avlägsnas efter 40 s (gaslåga 2) respektive 70 s (gaslåga 3) applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 120 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga. Varje form av låga som fortsätter i mer än 10 minuter efter antändning av träribbstapel 4-5 betraktas som fortskridande brand (13 minuter för träribbstapel 6-7).

Relaterad information

Tjänster

Brandprovning - möbler och bäddar

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.