Information om BS 7176:2007

Antändlighet hos stoppade möbler.

Standard

Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler för annan användning än privatbostäder.

Varför prova enligt denna standard?

Standarden är en klassificeringsstandard och hänvisar enbart till andra standarder. Standarden används för att bedöma, utifrån användningsområde, vilka brandtest en stoppad möbel behöver genomgå. Stoppade möbler för privatbostäder täcks inte in av denna standard utan istället hänvisas till ”Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulation 1988” med revideringar.

Exempel på hur produkter provas i denna standard

Tabellen ger exempel på vilka provningsmetoder, utifrån användningsområde, stoppade möbler behöver genomgå.


Risk kategori
Standard/krav
Typiska exempel
 Låg risk BS EN 1021-1 & 2 Universitet
Dagcenter
Utställningar
Museum
Kontor
Skolor
 Medum risk

BS EN 1021-1 & 2,
BS 5852, tändkälla 5

Casinon
Sjukhus
Vandrarhem
Hotell
Hotellrum
Offentliga scener
Offentliga byggnader
Publika Barer
Restauranger
Hög risk BS EN 1021-1 & 2,
BS 5852, tändkälla 7

Offshore
Vissa sjukhus

Mycket hög risk BS EN 1021-1 & 2,
BS 5852 tändkälla 7 (kap. 11 eller 12)
+ ytterligare tester
Fängelseceller
Slutna psykiatriska vårdanläggningar

Materialåtgång vid provning

Beror på vilka prov som erfordras. Se respektive provningsmetod.

Så här går provningen till

Beror på vilka prov som erfordras. Se respektive provningsmetod.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.