Information om BS 7177:2008

Brandprovning av madrasser, divaner och sängar.

Standard

Bedömning av antändlighet hos madrasser, divaner och sängar.

Varför prova enligt denna standard?

Standarden används i Storbritannien och hänvisar enbart till andra standarder. Standarden används för att fastställa, utifrån användningsområde, vilka brandtester madrassen, soffan eller säng stommen ska testas enligt. 

Stoppningsmaterial som används till madrasser, divaner för hemmamiljöer (låg risk), skall även uppfylla de brittiska konsumentreglerna (lagkrav) “Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988” med revideringar.

Exempel på hur produkter provas i denna standard

Tabellen ger exempel på vilka provningsmetoder, utifrån användningsområde, stoppade möbler behöver genomgå.

 Risk kategori
Standard/krav
Typiska exempel
 Inhemsk användning (låg risk) BS EN 597-1 & 2 Inhemska bostäder (inkluderar icke-motoriserade husvagnar)
 Medium risk BS EN 597-1 & 2,
BS 6807 tändkälla 5
Internatskolor
Dagcenter
Lägenhetskorridorer på universitet och högskolor.
Campingstugor
Sjukhus
Vandrarhem
Hotell
Äldreboenden
Skolbostäder
 Hög risk BS EN 597-1 & 2,
BS 6807 tändkälla 7
Vissa sjukhusavdelningar
Vandrarhem
Hotell
Offshore
 Mycket hög risk BS EN 597-1 & 2,
BS 6807 tändkälla 7
+ ytterligare tester
Slutna psykiatriska vårdanläggningar
Fängelseceller

Materialåtgång vid provning

Beror på vilka prov som erfordras. Se respektive provningsmetod.

Så här går provning till

Beror på vilka prov som erfordras, se respektive provningsmetod.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.