Information om 2010 IMO FTP code, annex 1, part 9

Brandprovning av sängkomponenter.

Standard

Brandprovning av antändlighet hos sängkomponenter.

Varför prova enligt denna standard?

Standarden används inom sjöfarten för att bedöma antändligheten hos sängar, madrasser, täcken, kuddar etc., när de utsätts för tändkällor i form av en cigarett täckt av bomullsvadd och liten gaslåga.

Test metoden bedömer endast antändligheten hos sängar, madrasser, täcken, kuddar etc., För att bedöma hur en möbel bidrar till en utvecklad brand måste möbeln provas i full skala med kraftigare antändningskällor.

Exempel på material som provas i denna standard

Sängar, madrasser, resårmadrasser, bäddmadrasser, täcken, filtar och kuddar etc.

Materialåtgång vid provning


Fullständig provning, madrasser En hel madrass (skala 1:1), alternativt 6 provkroppar med minimum storlek 450 x 350 mm och nominell tjocklek på sängen/madrassen.
Fullständig provning, kuddar 4 hela kuddar
Fullständig provning, täcken Ett helt täcke (skala 1:1), alternativt 6 provkroppar med minimum storlek 450 x 350 mm och nominell tjocklek på täcket.

Om madrassen/täcket innehåller löst fyllnadsmaterial (i de fall små provkroppar används) måste kanterna sys ihop.

Så här går provningen till i all korthet

Själva provningen äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. Sängar/madrasser placeras direkt ovanpå en provningsrigg i stål medan täcken, filtar, kuddar och tunna bäddmadrasser placeras på mineralull ovanpå samma provningsrigg. Beroende på hur produkten är utformad appliceras antändningskällorna på plana ytor, på sömmar, i tofsar, vid kantband etc. Två antändningskällor används; en glödande cigarett täckt med bomullsvadd och en gaslåga.

För cigarett noteras om fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte självslocknar inom en timme. Skadans utbredning får inte gå igenom produkten (material tunnare än 25 mm undantagna) eller överstiga 25 mm i horisontell riktning från tändkällans ursprungliga läge.

Gaslågan avlägsnas efter 20 s applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 150 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga.

 

Tändkälla i form av cigarett täckt med bomullsvadd. 

Tändkälla i form av gaslåga.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Ida Larsson

Tel: 010-516 53 67

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.