Certifierad fjärrvärme via P-märkning

Nu finns möjligheten att erbjuda era fjärrvärmekunder ursprungsmärkt fjärrvärme. Detta ger kunderna möjligheter att miljöklassa fastigheter och stadsdelar i klassen med minsta miljöbelastning eller så kan kunderna använda certifierad fjärrvärme för att minska sitt klimatavtryck.

Svensk Fjärrvärme och RISE har tillsammans med fjärrvärmebranschens intressenter tagit fram

P-märkt Fjärrvärme, som bygger på en metodik utifrån ISO-standard. Detta gör certifieringen förtroendeingivande, säkrar kvalitetsnivån samt ställer krav på förbättring.

Hur går det till?

All fjärrvärme med ursprung från förnybar eller flödande energislag + 10% från det med högst miljöbelastning kan certifieras. Hela eller delar av produktionen i ett nät kan certifieras.
Årligen verifieras ursprungsenergi, egenkontroll och förbättringar. Utifrån detta resultat och distributionsförlusterna kan RISE utfärda ett certifikat, som i sin tur kan vara ett underlag i er försäljning till era kunder. Mängden ni kan sälja till kunderna beror av förra årets ursprungsenergi.
Vem efterfrågan produkten?

Idag finns det främst två olika kundkategorier. Den ena är de som vill miljöklassa en fastighet eller t.o.m. en stadsdel. Idag väljer inte dessa kunder fjärrvärme, då det ger en negativ miljöbelastning på helheten.
Det finns också kunder som vill kunna visa sitt klimatavtryck. Från klimattoppmötet var det bindande målet ett 40%-ig utsläppsreduktion av växthusgaser.

Detta börjar kunderna anamma.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Dag Sjöholm

Tel: 010-516 57 36

Nima Azarmehr

Tel: 010-516 50 10

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.