Flexibla spärrskikt

Det ställs höga krav på spärrskikt i byggnader, de skall motstå påfrestningar och ha fullgod funktion under lång tid. SP utför provning och certifiering av flexibla spärrskikt enligt nationella och europeiska krav (CE-märkning).
P-märke

Vi kan erbjuda dig kompletta provningar för produktgodkännandebevis, P-märke, se länk till höger på sidan samt för andra produktgodkännanden (olika märken) i övriga Europa.

CE-märke

Den 24 april 2011 trädde byggförordningen CPR i kraft. I Sverige blir den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättningar för detta finns. Det tidigare undantag som Sverige hade gäller alltså inte längre. Tillverkare och tredjepartsorgan har en övergångsperiod för att vidta nödvändiga åtgärder och den 1 juli 2013 skall CE-märkningen vara klar och en deklaration följa med produkten.

I stort blir det obligatoriskt att CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka ett ETA har utfärdats. Mycket begränsade undantag medges, exempelvis för enstaka byggprodukter som tillverkas hantverksmässigt för ett särskilt byggprojekt, som renovering av en kulturbyggnad och för produkter som tillverkas på byggplatsen för det enskilda byggnadsverket.

Typprovning

För att en tillverkare skall få märka sin produkt med P-märket krävs en inledande s.k. typprovning av produkten för att säkerställa att den uppfyller ställda krav för ett produktgodkännande. Därefter upprättas ett avtal om årlig tillverkningskontroll av produkten mellan det tillverkande företaget och SP. Avtalet om tillverkningskontroll av en byggprodukt styr bl.a. vilken egenkontroll som tillverkaren skall genomföra under och efter produktionen samt vad som ingår i den övervakande kontrollen som utförs av SP.

Övervakande kontroll 

SP är givetvis ackrediterat både som provningslaboratorium och kontrollorgan för övervakande kontroll av byggprodukter.

 
Några av de produkter vi provar och kontrollerar är:
 
 
 
 • Luft och ångspärrar
 • Luftspaltsbildande fuktspärrar
 • Säkerhetsvävar
 • Underlagstak
 • Vindskydd
 • Skarvmaterial som används till ovanstående applikationer
 • Taktäckningar
 • Underlagstäckning på fasta underlag
 
Kontaktpersoner

Jörgen Romild, jorgen.romild@sp.se, 010-516 53 03

 • Luft- och ångspärrar
 • Luftspaltsbildande fuktspärrar
 • Säkerhetsvävar
 • Skarvmaterial som används till ovanstående applikationer

Anneli Burén, anneli.buren@sp.se, 010-516 53 55

 • Vindskydd
 • Underlagstak, frihängande

Leo Spilg, leo.spilg@sp.se, 010-516 53 06

 • Underlagstak på fasta underlag

Jenny Johansson, jenny.johansson@sp.se, 010-516 53 60

 • Plast- och gummibaserade taktäckningar

Relaterad information

Tjänster

CellplastmaterialGolvmaterialProdukter inom bygg

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och materialRISE Certifiering

Se även

P-märkningCE-märkning

Kontaktpersoner

Jörgen Romild

Tel: 010-516 53 03

Anneli Buren

Tel: 010-516 53 55

Viktor Emanuelsson

Tel: 010-516 53 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.