Flödesmätning

Flödesmätare utgör en viktig komponent i många industrier och brancher. Inte minst i petroleumhandeln där mätfel snabbt får stor ekonomisk betydelse. Både då resultatet är till leverantörens nackdel och man inte får betalt för allt man levererar, eller indirekt p.g.a. förlorat anseende då kunderna inte fått den kvantitet de beställt.

Ekonomi är alltså ett viktigt motiv till att mäta och att mäta rätt. Även kvalitetssäkring innebär behov av god mätsäkerhet. Exempel är processindustrin där flödesmätare kontrollerar ett blandningsförlopp eller maskintillverkning då mätaren används för kontroll av funktion och kapacitet för en producerad produkt. Kalibrerade mätare är ofta en viktig punkt i ett företags kvalitetssystem. Men det är först efter kalibrering som noggrannheten blir känd!

Volym- eller flödesmätning, vad är skillnaden?

Kanske självklart ibland - men inte alltid. Volymen är det värde som summeras och mäts t.ex. i kubikmeter eller liter. Flödet är ett momentant värde, en hastighet, som mäts t.ex. i liter/ minut eller kubikmeter/ timma. Skillnaden beror alltså först och främst på hur man använder mätarens utsignal och/ eller visning.

Forskning och utveckling runt flödesmätning

Vi arbetar hela tiden på att effektivisera och bredda vår verksamhet samt att vidareutveckla våra olika provnings- och kalibreringstjänster. Läs mer...

Kalibrering av volymnormaler, pipetter och tankar

Kalibrering av flödesmätare och volymmätare, volymnormaler, pipetter, tankar samt alla typer av termometrar, temperaturinstrument och -givare. Läs mer...

Beröringsfri mätning på vätskor och gaser

SP håller för närvarande på att bygga upp en tjänst där vi tillhandahåller mätningar av hastighet Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Kerstin Mattiasson

Tel: 010-516 53 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.