Kvalitetskontroll av skumvätska

I ett system med skum är det mycket viktigt att skumvätskan har förväntad kvalitet. RISE erbjuder kvalitetskontroll av skumkoncentrat som lagras på fartyg i industrier etc enligt SP-metod 2580.

Testprogrammet överensstämmer också med IMO MSC/Circ. 582, avsnitt 4. Det rekommenderas att utföra kvalitetskontroll varje år. 

Vilka typer av försök utförs?

De tester som utförs för att bedöma kvaliteten av skumkoncentratet är beroende på vilken typ av skum det är. Om inte tillräcklig information om skumtypen finns tillgänglig kan det behövas mer omfattande försök.

Nedan finns en lista av tester som kan gälla beroende på skumtyp:

  • Expansionsförhållande, dräneringstid, söt- och saltvatten
  • pH-värde
  • Viskositet
  • Sediment
  • Hållbarhet på lösningsmedel (AR-skum)
  • Filmbildningsförmåga (AFFF)
  • Brytningsindex
  • Densitet

Dessa tester är dock inte alltid tillräckliga för att bestämma om koncentratet är bra eller dåligt när det gäller släckförmåga. RISE kan därför erbjuda försök för att utvärdera släckförmågan till en jämförbart låg kostnad genom att använda den småskaliga testproceduren som utvecklades i FAIRFIRE-projektet. Alla försök beskrivs i SP-metod 2580.

För skumbildning används skumrör UNI 86R för att mäta expansionsförhållande och dräneringstid. 

Hur kan jag få mitt skum testat?

Skumprovet skall bestå av minst 3 L skumkoncentrat som levereras i en plastbehållare som är märkt med beskrivning av innehållet. Provet skall vara representativt med innehållet i den lagringstanken.

För att försäkra att en objektiv och rättvis bedömning görs av kvaliteten på skummet behöver vi så mycket information om skumkoncentratet som möjligt. Nedan följer ett formulär med instruktioner som kan användas vid beställning ett kvalitetskontrolltest.

Ladda ner formuläret

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.