Brandsläckningsskum

RISE erbjuder test av brandsläckningsskum enligt följande standarder.
  • ISO 7203 part 1-3
  • EN 1568 part 1-4
  • IMO MSC/Circ.582, 798, 799, 670
  • ICAO
  • SP-Method 2580

Den mest använda standarden är EN 1568. Den används som grund för certifiering med P-märket  

Testen är tillämpbar för alla typer av klass B skumkoncentrat  (Detergent, AFFF, AFFF-AR, P, FP, FP-AR, FFFP, FFFP-AR), dvs tungskum, mellanskum och lättskum. Omfattningen av försök beror på typ av skumkoncentrat och resultat. Innan standarden EN 1568 accepterades i okober 2000 användes Nordtestmetoden, NT FIRE 023 som grund för P-märkescertiferingen. Vi kan erbjuda provning enligt ISO 7203, som är den första internationella standarden för brandsläckningsskum och består av tre olika delar. Eftersom ISO 7203 är ganska lik EN 1568 med endast några skillnader är det möjligt att kombinera försök så att provningen följer bägge standarderna.

Andra standarder som används mycket är IMO MSC/Circ 582, 668, 670, 798 and 799 som ofta krävs av sjöfartsmyndigheter och klassificeringsorgan för användning ombord på fartyg. Användningen av skum på flygplatser kräver försök enligt ICAO 9137-AN/898, kapitel 8. Brandförsök enligt andra standarder kan offereras, t ex UL 162 och MIL-F-24385F.

Vi utför också kvalitetsprov på skumkoncentrat som lagras på fartyg, industrier etc enligt SP-metod 2580.

Vi har varit aktiva i standardiseringsaktiviteter och Henry Persson, hos oss är sammankallande inom ISO TC191/SC6/WG4 och medlem av CEN TC 191/WG3.

Genom standardiseringsarbetet har vi utfört ett antal brandförsök som referens och har därför både den nödvändiga utrustningen och erfarenheten. Vår testhall erbjuder försök inomhus vilket ger liknande och ideala villkor året runt. Provningarna är ackrediterade enligt EN 45001.

Vi har också omfattande erfarenhet från forskning på brandsläckningsskum. Med bidrag från EU:s Miljö och klimatprogram genomfördes projektet Foamspex år 2001. Projektet fokuserar på skumutflytnad och släckning av större bränder.

Som resultat av ett annat EU-projekt, FAIRFIRE har en småskalig testprocedur utvecklats för kvalitetskontrolländamål, produktutveckling etc.  

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.